Participatie

Kortrijk heeft een sterke reputatie op het vlak van inspraak en participatie. Onder de vlag van Kortrijk Spreekt werden reeds heel wat innoverende projecten op poten gezet waarmee we pionier waren in Vlaanderen: Budget Games bij jong en oud, Kortrijk op toer, stadsdebatten, digitaal referendum, …

Het betrekken van burgers werd doorgetrokken in alle diensten. Zo worden vóór de opstart en tijdens de uitvoering van ruimtelijke projecten buurtbewoners, handelaars en lokale verenigingen betrokken. Zo slagen we erin om breed gedragen projecten te realiseren zoals de verlaging van de Leieboorden en Kortrijk Weide.

Alle plannen omtrent participatie werden gebundeld in het participatiereglement, dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Participatiereglement

We zetten ook in op online participatie. Op de pagina www.kortrijkspreekt.be kan je bij tal van projecten je mening geven of ideeën achterlaten. Keer regelmatig terug naar deze pagina, want ze is constant in beweging.

Kortrijk Spreekt - online participatieplatform

Participatie wordt stadsbreed gedragen, maar de gebiedswerkers trekken dit verhaal. De info over team Gebiedswerking is terug te vinden via onderstaande link.

Team Gebiedswerking

Hebt u suggesties, dan kan u deze steeds bezorgen via kortrijkspreekt@kortrijk.be.