Parkeerretributie Wervik

1. Waar kan ik het retributiereglement lezen? 

Retributiereglement

 

2. Ik heb in een blauwe zone mijn parkeerschijf gelegd maar kreeg toch een parkeerretributie. 

- Lag de wettelijke schijf voor? 

Sinds maart 2003 mag enkel de parkeerschijf (Europees model) waar alleen nog de aankomsttijd dient ingesteld te worden, gebruikt worden (oude parkeerschijven: begin- en eindtijd in te stellen). 

Deze parkeerschijf stel je in met de witte pijl, op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. 

- Heb je de maximale parkeerduur overschreden? 

In een blauwe zone is de parkeerduur beperkt tot max. 2 uren, tenzij een onderbord op de signalisatie een andere tijdsduur aangeeft. 

 

3. Ik heb een parkeerkaart voor personen met een handicap en toch kreeg ik een parkeerretributie?  

Lag de originele kaart duidelijk zichtbaar aan de voorruit?  

Bij het parkeren moet de kaart met de voorzijde volledig zichtbaar zijn voor controle (zijde met kaartnummer en vervaldatum). De parkeerder is verantwoordelijk dat deze correct en duidelijk aan de voorruit ligt. Indien de vervaldatum niet leesbaar is, wordt een parkeerretributie opgemaakt. 

De kaart achteraf voorleggen, telt niet. 

Is de geldigheidsdatum van de kaart verstreken?  

Een aanvraagformulier kun je krijgen bij uw mutualiteit. Hou er rekening mee dat de toekenningstermijn vanuit het Ministerie voor Sociale Zaken 6 maanden bedraagt. 

Indien de kaart vervallen was, gaat het om een terechte vaststelling. 

Gebeurde de hernieuwingsaanvraag voor de vaststelling? Bezorg ons de bevestigingsbrief vanuit het Ministerie. 

Op Shop&Go parkeerplaatsen geldt ook de parkeerduurbeperking van 30min voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap.  

 

4. Hoe kan ik de parkeerretributie betalen? 

Kort na de vaststelling wordt een factuur naar de eigenaar van de wagen verstuurd. Hierop vind je een unieke gestructureerde mededeling die je moet vermelden bij de overschrijving. Zo wordt je betaling aan de juiste parkeerbon gekoppeld. Betaling aan het loket is enkel mogelijk via bancontact én na het maken van een afspraak. 

- Bij niet-betaling ontvangt u een aanmaning voor hetzelfde bedrag. 

- Indien de betaling ons niet voor de opgelegde vervaldatum bereikt, wordt een laatste waarschuwing verstuurd  

- Bij het verder uitblijven van de juiste betaling wordt het dossier overgedragen aan het deurwaarderskantoor. 

 

5. Wat als ik niet akkoord ga met een opgelegde parkeerretributie? 

Je kan ons altijd telefonisch (056/28 12 12) of per mail contacteren (info@parko.be). 

Je kan de parkeerretributie ook betwisten via het daartoe bestemde formulier:

Formulier betwisting De betwisting moet gemotiveerd zijn en ingediend zijn voor het verstrijken van de betalingstermijn van de ‘laatste waarschuwing’. Zo niet zal de retributie beschouwd worden als onbetwist en invorderbaar. 

Met dit formulier kun je een vraag stellen of een opmerking maken over je parkeerretributie. 

 

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy, voor meer info hieromtrent kan u terecht op deze link:

Algemene voorwaarden en privacyverklaring Parko | Kortrijk