Openbare onderzoeken

Lopende openbare onderzoeken

 

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning Vlaanderen (19/12/2018 - 18/6/2019)

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de Vlaamse waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties. Dat kan meteen ook over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Je kan alles nalezen en je mening en suggesties meegeven op www.volvanwater.be.

 

Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing voetweg 65

Met het oog op de realisatie van een bufferbekken op Walle plant de stad de afschaffing van het deel van voetweg 65 tussen Walle, Wolvendreef en Condédreef. Het bufferbekken is nodig om water op te slaan bij hevige regenval en beperkt zo het risico op overstromingen in het centrum van Kortrijk.

Tussen 29 april en 28 mei organiseert de stad een openbaar onderzoek over de afschaffing. In die periode kan iedereen reageren op de plannen.

Klik voor meer info en reactiemogelijkheden

 

Straatnaamgeving

Gemeenteraad      Titel                                                                                               Periode                                                         

18 november 2019

9 december

 

Rode kruisplein

De Paulientjes

 

3 december 2019 tot 3 januari 2020

12 december 2019 tot 130 januari 2020

     

 

Overige

Actieplan duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen

Ovam ontwerp actieplan biomassareststromenfin 

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: