Openbare onderzoeken

Lopende openbare onderzoeken

Op 29 januari 2018 ondertekende de Vlaamse Minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming van “Villa ’t Onzent” en omgevende tuin.
Het openbaar onderzoek opent op 5 maart 2018 en sluit op 3 april 2018.

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij :

  • Stadhuis Kortrijk – Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
  • Het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, bus 5, 1210 Brussel

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij :

  • Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk

Dit kan via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

 

Straatnaamgeving

Gemeenteraad      Titel                                                                                               Periode                                                         
8 oktober 2018 5 november tot 5 december 2018
     
     

 

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning

 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Periode
       

 

Aanvragen tot verkavelingsvergunning  

 

Aanvrager Aard van de aanvraag Plaats Periode
       

 

Milieuvergunningsaanvragen

Milieuvergunningsaanvragen

Overige

Actieplan duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen

Ovam ontwerp actieplan biomassareststromenfin 
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval:

ontwerp_uitvoeringsplan

plan-mer 

samenvattende_brochure ontwerp uitvoeringsplan

Gedeeltelijke afschaffing van de Lanteweg (chemin no. 21)