Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Lopend openbaar onderzoek in het kader van ruimtelijke uitvoeringsplannen

  • RUP Loofstraat 

    Na de voorlopige goedkeuring van het ontwerp-RUP kan iedereen een laatste keer opmerkingen en bezwaren formuleren op het ontwerp-RUP. Daarna neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing. De periode van het openbaar onderzoek loopt van 25 maart tot en met 24 mei 2023.

Andere lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Openbaar Onderzoek Straatnaamgeving

  • /