Openbare onderzoeken

Lopende openbare onderzoeken

 

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning Vlaanderen (19/12/2018 - 18/6/2019)

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de Vlaamse waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties. Dat kan meteen ook over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Je kan alles nalezen en je mening en suggesties meegeven op www.volvanwater.be.

 

Straatnaamgeving

Gemeenteraad      Titel                                                                                               Periode                                                         
8 oktober 2018 5 november tot 5 december 2018
     
     

 

Overige

Actieplan duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen

Ovam ontwerp actieplan biomassareststromenfin 

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: