Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Lopend openbaar onderzoek in het kader van ruimtelijke uitvoeringsplannen

  • /

Andere lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

 

  • Toegankelijkheidsregeling Kennedybos, Preshoekbos, Diefhondbos, Barakkenpark en Leiebos

Voor de natuurgebieden Kennedybos, Preshoekbos, Diefhondbos, Barakkenpark, Leiebos werd een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Op het grondgebied van de Stad Kortrijk gaat het over het Kennedybos, Preshoekbos en Preshoekbos-Leyekant gelegen.

De kaarten en teksten kan je terugvinden op de website van Agentschap Natuur en Bos. Het ontwerp van de toegankelijkheidsregeling ligt ook van 16/8/2021 tot en met 15/9/2021 ter inzage van het publiek bij het loket Bouwen Milieu en Wonen van de Stad Kortrijk (tijdens de kantooruren na afspraak). Tijdens die periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend bij

siege.vanballaert@vlaanderen.be, Agentschap Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen (AVES) tav. Siege Van Ballaert.

 

Openbaar Onderzoek Straatnaamgeving

Er is een openbaar onderzoek geopend naar aanleiding van het principieel besluit van de Gemeenteraad betreffende de straatnaamgeving van het nieuwe plein in Marke nabij de Kardinaalstraat en de Decauvillestraat: Kardinaalplein. Opmerkingen of bezwaren (voor 9 juni): straatnamen@kortrijk.be 

Raadpleeg hier het dossier (vanaf 9 mei)