Voedingsmiddelen in de handel / voedselveiligheid (FAVV)

Als je met jouw onderneming in contact komt met voeding (teelt, productie, verpakking of klein- of groothandel) zal je een toelating of erkenning (vroeger: voedingsmiddelenvergunning) moeten aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Voorwaarden

Je moet de vergunning aanvragen vóór de aanvang van de activiteiten (minimaal 30 dagen). Je kan dit doen via het voorziene aanvraagformulier. Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier per post, fax of email naar uw lokale controle eenheid (LCE).

Afhankelijk van de concrete activiteit zal de onderneming een registratie, een erkenning of een toelating krijgen.

Kosten

Je zal voor jouw onderneming een jaarlijkse heffing moeten betalen aan het FAVV. Deze heffing is ondermeer afhankelijk van het aantal werknemers dat je tewerk stelt.

Extra informatie

Voor meer informatie neem je best contact op met het FAVV, LCE West-Vlaanderen.

Allergenen