Bijeenroepen schattingscommissie met het oog op vaststelling uitzonderlijke schade aan teelt

Omschrijving

De schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade bij land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden, zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, buitengewone schade hebben aan hun teelten.

Voorwaarden

De landbouwgronden zijn gelegen op grondgebied Kortrijk. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden

Aanvraagprocedure

Je kan je schriftelijke aanvraag indienen via het digitale formulier.

Schattingscommissie bijeenroepen

 

Verder verloop

  • de aanvrager krijgt bericht wanneer de schattingscommissie langskomt

  • in aanwezigheid van de landbouwer wordt door de commissie een proces-verbaal opgemaakt
  • een kopie van het proces-verbaal wordt achteraf naar de landbouwer opgestuurd