Standplaatsen openbare markt

Om een standplaats te krijgen op de openbare markten (Maandagmarkt centrum Kortrijk, Dinsdagmarkt Bissegemplaats te Bissegem, Woensdagmarkt Rollegemplaats, Donderdagmarkt Kooigemplaats, Vrijdagmarkt Sint-Amandsplein Kortrijk, Zondagmarkt Marktstraat in Marke) moet u toelating krijgen van de stad Kortrijk. Er zijn twee types van toelatingen:

1. Vaste standplaatsen (= abonnement)

Het college van burgemeester en schepenen kent een abonnement voor een vaste staanplaats op de openbare markt toe voor 3, 6 of 12 maanden met eventueel stilzijgende verlenging.

2. Losse standplaatsen (occasioneel)

De plaatsmeester kent losse standplaatsen toe zolang er standplaatsen beschikbaar zijn. Als er meerdere kandidaten zijn, worden de standplaatsen toegekend via loting.

Voorwaarden

Om een standplaats te kunnen krijgen op één van de markten in Kortrijk dien je te beschikken over een machtiging ambulante handel (leurkaart). De erkende ondernemingsloketten reiken deze leurkaarten uit. 

Aanvraag

1. Vaste standplaatsen (= abonnement)

Je dient het aanvraagformulier 'standplaats openbare markt' in tegen ontvangstmelding of je stuurt het aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke bijlagen je moet toevoegen. 

2. Losse standplaatsen (occasioneel)

Een losse standplaats vraag je aan bij plaatsmeester Nils Verhamme een kwartier voor aanvang van de markt.  De plaatsmeester vind je op de betrokken markt zelf. Bij de aanvraag zal je jouw identiteitskaart en jouw leurkaart moeten kunnen voorleggen.

Verder verloop

1. Vaste standplaatsen (= abonnement)

Het college van burgemeester en schepenen zal, na advies van de betrokken dienst(en), beslissen over het al dan niet verlenen van een abonnement. 

2. Losse standplaatsen (occasioneel)

Als er voldoende plaatsen zijn en je voldoet aan de voorwaarden, zal de plaatsmeester jou een plaats toewijzen. Als er niet voldoende plaatsen beschikbaar zijn, worden de plaatsen toegewezen door loting.

Kosten

1. Vaste standplaatsen (= abonnement)

Voor een abonnement betaal je een retributie. De stad int deze retributie per kwartaal. Je ontvangt hiervoor een factuur.

2. Losse standplaatsen (occasioneel)

Voor een losse standplaats betaal je een retributie. De plaatsmeester int deze retributie tegen ontvangstbewijs.