Beroepsaangifte 108 voor tabak

Omschrijving

Handelaars die tabak verkopen moeten een beroepsaangifte 108 aanvragen en indienen bij de Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen.

Aanvraag

Je bezorgt het aangifteformulier minimaal 8 dagen voor de opening van de winkel aan de Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen.