Over Kortrijk Zaait

Via Kortrijk Zaait maken we van commerciële leegstand opportuniteiten voor (jonge, startende) ondernemers.

Dankzij het project kan een ondernemer een handelspand of kantoor huren aan uitzonderlijke voorwaarden. De vastgelegde gebruiksvergoedingen zijn sterk verlaagd ten opzichte van de marktconforme huurprijzen. Er wordt geen traditioneel handelshuurcontract ("3-6-9") afgesloten, maar een handelshuurovereenkomst van korte duur (minimaal zes maand, maximaal 1 jaar). Na dit jaar beslissen de ondernemer en de eigenaar of ze verder met elkaar in zee gaan.

Meer info over Kortrijk Zaait en de huurprijzen, vindt u hier

De stad hoopt, samen met de eigenaar, steeds op een blijvende oplossing voor het leegstaande pand. Pop-up stores liggen niet in de scope van het project. Het pand in de Sionstraat 8 wordt aangeboden als pop-up locatie.

Aanbod via Kortrijk Zaait