De erkende ondernemingsloketten

Een ondernemingsloket is het bevoorrechte aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Naast de verplichte administratieve formaliteiten bij onder andere de start van een eigen zelfstandige zaak of onderneming zoals de inschrijving in de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) kan het ondernemingsloket ook een ruime waaier aan bijkomende diensten aanbieden.

Er zijn acht ondernemingsloketten erkend. Ze beschikken over tal van kantoren in het hele land.

Meer info

Hieronder vind je een lijst van de lokale kantoren van de erkende ondernemingsloketten in Kortrijk.

  Taken

  De ondernemingsloketten hebben volgende opdrachten:

  • de inschrijving van de handels- en ambachtsondernemingen en van de niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • de ondernemingen toelaten alle procedures en formaliteiten af te wikkelen die nodig zijn voor de toegang tot hun beroep en alle vergunningsaanvragen af te wikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van hun activiteiten;
  • de verplichtingen en voorwaarden in verband met de volgende machtigingen controleren:
  • de ondernemersvaardigheden, d.w.z. de bewijzen voor de basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid en/of sectorale beroepsbekwaamheid voor specifieke activiteiten;
  • de machtiging voor ambulante handel;
  • de machtiging voor kermisactiviteiten;
  • de beroepskaart voor vreemdelingen;
  • afleveren van uittreksels uit de KBO;
  • het innen voor rekening van de Schatkist van de administratieve rechten die verschuldigd zijn;
  • de gegevens van de syndici van verenigingen van mede-eigenaars inschrijven in de KBO;
  • erop toezien dat de ondernemingen informatie ontvangen over:
  • de te volgen procedures en formaliteiten voor de toegang tot de activiteiten;
  • de adresgegevens van de bevoegde instanties;
  • de middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers en databanken met gegevens over dienstverrichters en diensten;
  • de rechtsmiddelen bij geschillen;
  • de adresgegevens van verenigingen of instanties waar de ondernemingen praktische bijstand kunnen krijgen. 

  De ondernemingsloketten zorgen ervoor dat bepaalde gegevens toegankelijk zijn voor het publiek, en dit kosteloos voor de bestuursdiensten van de:

  • staat;
  • gemeenschappen;
  • gewesten;
  • provincies en gemeenten;
  • eventueel nog andere door de Koning aan te duiden instellingen en organisaties.

  Ze bewaren de archieven. De loketten mogen echter de gegevens die ze verzamelen in uitvoering van hun wettelijke opdracht, in geen geval commercialiseren.

  Bijkomende diensten aangeboden door de ondernemingsloketten

  Afgezien van de controle van de ondernemingsvaardigheden en de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen kan het ondernemingsloket ook bepaalde administratieve formaliteiten in de plaats van de ondernemers vervullen, zoals de identificatie bij de btw en de RSZ. Het kan verschillende toelatingen aanvragen (RAVV, SABAM, …).

  Daarnaast bieden de loketten ook nog andere diensten aan zoals:

  • de aansluiting bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen (elke ondernemingsloket beschikt over een verbonden sociaalverzekeringsfonds);
  • de aansluiting bij een verbonden sociaal secretariaat;
  • de opstelling van dossiers voor subsidieaanvragen;
  • opleidingen;
  • een begeleiding tijdens de eerste activiteitsmaanden, enz.
   Voor die aanvullende diensten staat het de ondernemingsloketten vrij om zelf hun tarieven te bepalen.
   De ondernemingsloketten zijn echter niet gemachtigd om bepaalde verzoeken af te handelen die bij wet voorbehouden zijn aan bepaalde vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen uit de economische sector.