Dyzo, anker voor zelfstandigen in moeilijkheden

Dyzo, gegroeid uit de fusie van 'Efrem' en 'Tussenstap', legt zich sinds jaar en dag toe op de begeleiding van zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Dyzo wordt actief ondersteund door de Vlaamse overheid, en werkt ook met vele tientallen vrijwilligers over heel Vlaanderen. Daardoor kunnen ondernemende zelfstandigen in moeilijkheden bediend worden zonder dat zij er zelf voor moeten betalen.

Dyzo biedt een integrale begeleiding aan. Het accent kan daarbij liggen op het economische, het juridische of op het sociale, maar de ondernemer kan altijd rekenen op respect. De complexiteit van de problematiek vergt een multidisciplinaire aanpak door een team van specialisten.

Dyzo richt zich op 4 doelgroepen:

  • op ondernemers die hun zaak gezond willen houden en hun risico's in kaart willen brengen om preventieve maatregelen te nemen
  • op ondernemers in moeilijkheden op zoek naar de turnaround of die hun boeken ordentelijk willen neerleggen
  • op ondernemers die het faillissement hebben ondergaan
  • op gefailleerde ondernemers die een herstart of doorstart willen maken

Concreet heeft Dyzo volgende activiteiten:

  • Individueel advies op maat
  • Integrale begeleiding
  • Consult aan hulpverleners
  • Opleidingen voor stakeholders en stimuleren van samenwerkingen met stakeholders

Surf voor meer informatie naar www.dyzo.be.