Nieuwe vervoersmiddelen vragen aanpassing wegcode

Gepubliceerd op Maandag 23 september 2019

Elektrische fietsen en steps, speed pedelecs, monowheels, segways... Je ziet ze steeds vaker opduiken. Ze zijn een groot gemak voor de ene en soms een ongemak voor de andere. Maar wat is nu precies hun plaats op de openbare weg?

Voortbewegingstoestellen

De nieuwe wetgeving kent aan deze relatief nieuwe categorie van langzame voertuigen, de ‘voortbewegingstoestellen’ genoemd, een juridisch statuut toe. Er zijn zowel gemotoriseerde
(elektrische step, segway...) als niet-gemotoriseerde (gewone step, skateboard, rolschaatsen...) voortbewegingstoestellen. Beide worden onderverdeeld in twee categorieën gebaseerd op snelheid.

Stapvoets of sneller?

Rijd je niet sneller dan stapvoets, dan ben je onderworpen aan dezelfde regels als voetgangers en mag je dus op de stoep of in een voetgangerszone. Rijd je sneller, dan word je beschouwd
als een fietser. Op dat moment moet je op het fietspad rijden of, als er geen fietspad is, rechts op de weg of op de berm. In de fietszone mag je ook in het midden van jouw rijrichting rijden en mogen wagens jou niet inhalen. Kinderen tot 10 jaar mogen wel op de stoep rijden met
een fiets, en dus ook met andere toestellen zoals bijvoorbeeld een step.

Maak jezelf hoe dan ook altijd duidelijk zichtbaar, want veel weggebruikers zijn deze nieuwe vervoersmiddelen nog niet gewoon.

Elektrische fietsen

Naast de voortbewegingstoestellen, zijn er ook drie soorten elektrische fietsen. De eerste soort heeft een hulpmotor tot 250W die enkel trapondersteuning biedt. Die werkt alleen bij
het trappen en valt uit als je meer dan 25 km/u haalt.

De tweede soort heeft een motor tot 1000W en werkt ook zonder trappen. Je moet minstens 16 jaar zijn om ermee te mogen rijden. Deze twee soorten worden in het verkeer gelijkgesteld aan gewone fietsen en wie er mee rijdt, volgt dan ook de regels voor gewone fietsers. Een derde soort is de speed pedelec.

Speed pedelec

De speed pedelec is een snelle elektrische fiets waarbij de motor met maximaal vermogen van 4000W trapondersteuning biedt én waarmee je een snelheid van 45 km/u kan halen. Daardoor valt deze fiets in de categorie van bromfietsen. Nummerplaat, rijbewijs en het dragen van een helm zijn verplicht.

Fietspad verboden, toegelaten of verplicht?

Alle elektrische fietsen, met uitzondering van de speed pedelecs, horen op het fietspad thuis. Voor speed pedelecs gelden dezelfde regels als voor bromfietsen. Fietspad verboden of net verplicht? Dat hangt af van de toegelaten maximumsnelheid en de aanwezige  verkeersborden. Het schema hiernaast vat perfect samen. Meer tekst en uitleg vind je op
www.fietsersbond.be/speedpedelec.