Langer thuis door ergotherapie aan huis

Gepubliceerd op Donderdag 02 maart 2023
Mariela en Roger

Als oudere Kortrijkzaan langer thuis blijven wonen en elke dag jouw gewone dingen doen … Het kan wel degelijk: zelfstandig, veiliger en met minder klachten dankzij ergotherapie aan huis.

Ergotherapeuten van de wijkteams

In de 7 Kortrijkse wijkteams zijn er 5 ergotherapeuten actief. Heb je een vraag of probleem bij het verrichten van dagelijkse handelingen? Dan komen zij gratis bij je thuis langs. Voor Wijkteam Heule is Mariela Verbeke de ergotherapeut van dienst. “Wij hebben elk ons werkgebied, omdat wij de mensen uit de eigen buurt het beste kennen”, vertelt Mariela. Ze toont de folder ‘Ergotherapie aan huis’. “Daarin staat uitgelegd dat de ergotherapeut de persoon is bij wie je moet zijn in geval van moeilijkheden om je thuis te verplaatsen, beperkingen bij dagelijkse activiteiten of angst om te vallen. Moeten er grote aanpassingen aan jouw huis gebeuren? Dan verwijzen wij in samenspraak met de cliënt naar gespecialiseerde diensten door.”

Thuis helpen revalideren

Roger is een van Mariela’s cliënten. “Roger (82) woont in een sociale flat boven Wijkcentrum De Zevenkamer in Heule”, zegt Mariela tijdens haar eerste huisbezoek van de dag. “Iedere dag komt hij met zijn scooter naar het wijkcentrum voor een kom soep en een warme maaltijd. Ondertussen leest hij hier de krant of geniet hij van een gezellige babbel in de cafetaria.”

Mariela en Roger

Roger: “De medewerkers van De Zevenkamer beantwoorden graag al jouw vragen. Ik vertelde hier een aantal jaren geleden dat ik na een val geen langere afstanden meer kon overbruggen. Daardoor kwam ik nog weinig buiten. Woonzorgverlener Hanne verwees mij door naar Mariela. Enkele dagen later kwam Mariela al bij mij langs. Ze stelde allerlei vragen over mijn dagelijkse leven thuis.”

Mariela: “Een van de dingen die ik regelde voor Roger was de aanvraag van een scooter. We dienden alle nodige documenten in. Na goedkeuring door een multidisciplinair team kreeg Roger een nieuwe scooter. Die werd volledig betaald door het RIZIV. We oefenden samen om op correcte wijze de scooter te besturen.”

Valpreventie

Mariela: “Als ergotherapeut zorg ik voor ondersteunende hulpmiddelen. Ik doe ook aan valpreventie. Daarvoor bekijk ik niet alleen iemands gedrag, maar ook zijn omgeving. Samen bespreken wij de dagelijkse handelingen en verplaatsingen. We oefenen die bovendien op de juiste manier in. Soms komen mensen bij mij terecht na een doorverwijzing van AZ Groeninge. Zo help ik bijvoorbeeld mensen die een knie- of heupprothese ingeplant kregen om nadien thuis te revalideren.”

Samenwerking met woonzorgverleners

Behalve de ergotherapeuten, komen vanuit de wijkteams ook de woonzorgverleners vaak bij de mensen thuis. Mariela: “Zo speelt woonzorgverlener Hanne Demeersseman van De Zevenkamer mij soms vragen door. Ik denk bijvoorbeeld aan Agnes, 74 jaar, die in een heel mooi huis met veel trappen woont. Ondanks haar beperkingen wil Agnes zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Helaas is haar woning niet geschikt om comfortabel als oudere te blijven wonen. De badkamer en de slaapkamer zijn heel moeilijk bereikbaar. De douche heeft een grote opstap. En er is geen mogelijkheid om steunpunten te voorzien. Als oplossing vatten wij samen het plan op om Agnes’ veranda te isoleren en te verbouwen tot een slaapruimte met wasgelegenheid. De ergotherapeut brengt dus de situatie in kaart. De verdere verbouwing gebeurt dan, indien nodig, door een organisatie gespecialiseerd in woningaanpassingen en aangepast wonen.”

Agnes: “Zowel Mariela als de ergotherapeut van de renovatiefirma legden mij heel goed uit wat de mogelijkheden zijn. Ik ben heel blij dat er zulke diensten bestaan. Want deze dames zorgden ervoor dat ik niet direct naar een woonzorgcentrum moet. Zij hielden rekening met mijn budget en gaven ook advies over mogelijke premies.”

Roger en Mariela

Een groot verschil

Mariela: “Wij proberen de draagkracht van mensen en hun mantelzorgers te vergroten. Mantelzorgers zijn mensen die zorg opnemen voor iemand in hun eigen omgeving. We geven bijvoorbeeld advies bij rugproblemen. Of we helpen mensen met dementie die vragen hebben over hun dagelijkse handelingen of tijdsinvulling. Zo raadde ik onlangs nog een sprekende klok aan. Soms maken kleine tips of aanpassingen een groot verschil. Ergotherapie aan huis bewijst dagelijks zijn nut en maakt veel mensen gelukkig.”

Meer info

Een huisbezoek van een ergotherapeut is steeds gratis.

Contact: ergoaanhuis@kortrijk.be

Wijkgericht sociaal werk

Meer nieuws uit SIEN