Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van de stad Kortrijk dateert van 16 juni 2011. Het mobiliteitsplan bevat strategische en operationele doelstellingen. Daarnaast bevat het ook een concrete actielijst.

Intussen is sterk ingezet op de fiets en werd verder gewerkt aan de toekomstvisie voor de stad. Dit aan de hand van een beleidsplan ruimte en nieuw mobiliteitsplan onder de noemer Kortrijk Overmorgen.

 Mobiliteitsplan (pdf)

Kortrijk Fietst

Kortrijk Overmorgen