Kortrijk heeft haar eigen Green Deal klaar. Dit klimaatplan omvat 10 speerpunten waarmee de stad Kortrijk zijn bijdrage levert in de strijd tegen de klimaatopwarming én zich wapent tegen de extremere weersomstandigheden die de klimaatopwarming met zich meebrengt.

Diversiteit in de tuin

10 speerpunten voor een duurzame en groene congresstad

  1. We begeleiden minstens 5.000 woningen naar een energetische (dak)renovatie.
  2. Kortrijk werkt aan een energie-neutrale stadsorganisatie (openbare gebouwen en verlichting).
  3. We verhogen ons aandeel hernieuwbare energie tot 10% tegen 2025 en 15% tegen 2030: zon- en windenergie, restwarmte en biomassa.
  4. Als beste fietsstad van Vlaanderen kiest Kortrijk voor duurzame mobiliteit.
  5. We stoppen het ruimtebeslag en zetten verder in op de bouwshift.
  6. We willen meer ruimte voor water in een klimaatrobuuste omgeving.
  7. We blijven investeren in meer biodiversiteit met nieuw, publiek groen en 100ha extra bos en natuur.
  8. We hebben aandacht voor afval en een circulair aankoopbeleid en materialengebruik.
  9. Kortrijk zet in op gezonde en eerlijke voeding voor iedereen, met aandacht voor lokaal en korte keten.
  10. We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen.