Je voortuin verharden

Wil je (een deel van) je oprit verharden? Bijvoorbeeld een parkeerplaats in klinkers of een terras in tegels laten aanleggen in je voortuin? Hou er dan rekening mee dat je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig hebt.

Waarom een vergunning

Groene voortuinen zijn belangrijk in een woonomgeving. De manier waarop een voortuinstrook wordt ingevuld, is bepalend voor het straatbeeld. Een groene aanleg van de voortuin zorgt voor een aangenaam en kwalitatief straatbeeld en geeft ademruimte aan een straat.

Een voortuin die niet of beperkt verhard is, laat ook infiltratie van regenwater toe. En een betere, meer natuurlijke waterhuishouding verkleint de kans op wateroverlast of overstromingen en zorgt voor minder problemen tijdens droogteperiodes. Bovendien kunnen groene voortuinen bijdragen aan een verhoogde biodiversiteit en de hittestress in de stad verminderen. 

Hoe leg je een groene voortuin aan?

Een groen voortuin kan vele vormen aannemen: struiken en boompjes, bloemenperkjes, wilde bloemenweides al dan niet in combinatie met een geveltuin. Stem je beplanting af op de grootte van je voortuin kies er voor om doorzicht te behouden van de straat naar je woning en omgekeerd. Hou ook rekening met de verkeersveiligheid, zorg dat het voetpad vlot begaanbaar is. 

Mag je een deel van de voortuin verharden?

De aanleg van een oprit, terras of andere verharding in je voortuin kan niet zomaar. Een voortuin is in eerste instantie groen, als je een verharding wil aanbrengen, heb je meestal een vergunning nodig.

Waarvoor heb je een vergunning nodig?

Voor de aanleg van een oprit, parkeerplaats of terras in je voortuin, heb je een omgevingsvergunning nodig.

Het karakter van de voortuin moet echter groen blijven, het aandeel verharding mag niet overheersen. Grotere voortuinen verdragen iets meer verharding. Je hiervoor wel een omgevingsvergunning aanvragen. Let erop dat de totale verharding niet meer dan 1/3 van de totale oppervlakte van de voortuin omvat.

Hou er rekening mee dat waterdoorlatende materialen ook aanschouwd worden als verharding.

Wat mag wel?

Een verhard pad naar de voordeur en een oprit naar een vergunde (!) parkeerplaats of garage is mogelijk zonder extra vergunning. 

Samengevat

  • Een voortuin heeft een natuurlijk groen karakter
  • Enkel noodzakelijke verharding, zijnde toegangspad naar de voordeur en een oprit naar een vergunde garage zijn vrijgesteld van vergunning
  • Verharding aanleggen of regulariseren waardoor de voortuin niet kan worden vergroend wordt niet toegestaan
  • Constructies in de voortuin worden niet toegestaan, enkel in uitzonderlijke gevallen in functie van het stallen van fietsen. Hiervoor is het bekomen van een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Vergunning aanvragen

Een aanvraag dien je in via de snelinvoer van het omgevingsloket Vlaanderen

Hou deze documenten bij de hand:

  • inplantingsplan (een plan met de ligging van de woning en het perceel)
  • gevelplan
  • 3 foto’s
  • omschrijving van de werken (met duidelijke aanduiding van inplanting en afmetingen van de verharding, materiaal …)

Om op voorhand te kunnen inschatten of je project vergund kan worden, kan je contact opnemen met het team Bouwen Milieu en Wonen.

 

Interessante links