grof vuil

Omschrijving

Erkende jeugdinitiatieven kunnen via Tranzit een aanvraag doen om grof vuil op te halen aan hun jeugdlokaal en te transporteren naar het recyclagepark.

Het afval dient op voorhand gesorteerd te zijn en er moeten, afhankelijk van de hoeveelheid afval, enkele personen voorzien worden om in te laden en te lossen in het recyclagepark.

Voorwaarden

  • Het ophalen van grof vuil op aanvraag is er enkel voor erkende jeugdverenigingen die voor hun werking exclusief gebruik maken van een jeugdlokaal.
  • Het ophalen van grof vuil op aanvraag kan maximaal 2x per jaar.

Wie?

Erkende Kortrijkse jeugdinitiatieven.

Wanneer?

  • De aanvraag wordt minimaal twee weken op voorhand gedaan.
  • De ophaling en het transport gebeuren tijdens de kantooruren in de week.
  • Bij voorkeur op dinsdag of donderdag.

Hoe?

Je kan een aanvraag doen via tranzit@kortrijk.be

Verder verloop

  • Na de aanvraag van de vereniging neemt een medewerker van JC Tranzit contact op met Net en Groen.
  • Zij nemen op hun beurt rechtstreeks contact op met de jeugdvereniging voor concrete afspraken over timing en hoe het grof vuil zal opgehaald worden.
  • De afspraak is steeds tijdens een werkdag in de week
  • Een vrachtwagen komt langs waarbij jullie het gesorteerde afval moeten inladen en daarna uitladen in het recyclagepark.