Nieuw reglement

Na een jaar zwoegen en jullie frequent te bevragen over de vorderingen stellen we jullie graag het subsidiereglement voor.

Dit reglement is geldig vanaf 1 september 2021 en geldt dus ook voor het werkjaar 2021 – 2022.

Vanaf eind oktober organiseren we jeugdwerktafels om dit reglement aan jullie voor te stellen - uitnodiging volgt.

Het nieuwe reglement

Let op: voor het indienen van de subsidies van het werkjaar 2020 – 2021 geldt nog het ‘oude’ reglement. Bij ‘Info over de werkingssubsidies’ kan je de juiste informatie terugvinden.