Infrastructuursubsidie voor jeugdlokalen

Omschrijving 

Erkende jeugdinitiatieven die voor hun reguliere werking een lokaal gebruiken, huren of bezitten kunnen voor de kosten die deze huisvesting met zich mee brengt een subsidie ontvangen. De subsidie bestaat uit drie delen:  

 • Een tussenkomst voor de huur van het jeugdlokaal: 100% van de huur van het lopend jaar wordt terugbetaald. Uitzondering: Jeugdverenigingen die hun gebouw ter beschikking stellen voor weekendverhuur krijgen 90% van de huur en huurlasten terugbetaald. 

 • Energie: De kosten voor het energieverbruik van het afgelopen werkjaar worden voor 80% terug betaald. De overige 20% van de kosten voor energieverbruik zijn ten laste van de jeugdvereniging zelf. De bedoeling van die 20% kosten voor de jeugdvereniging is om er hen toe aan te zetten duurzaam met energie om te gaan. 
  Uitzondering: Jeugdverenigingen die hun gebouw ter beschikking stellen voor weekendverhuur betalen 40% van de energiekost zelf.

 • Andere kosten die voortkomen uit het gebruik van het lokaal, zoals de brandverzekering (gebouw), de betaalde onroerende voorheffing, patrimoniumtaks of andere grond & gebouw gerelateerde belastingen, opstalrechten, erfpachtvergoedingen en kosten voor het laten keuren van installaties komen eveneens in aanmerking voor een volledige terugbetaling. Uitzondering: Jeugdverenigingen die hun gebouw ter beschikking stellen voor weekendverhuur komen enkel in aanmerking voor terugbetaling van kosten voor brandverzekering (gebouw) en keuringen van installaties.  

Voorwaarden

 • Door de Stad Kortrijk erkend zijn als jeugdvereniging. Enkel deze jeugdwerksoorten komen in aanmerking: jeugd- en jongerenbewegingen, jeugdhuizen, jeugdcultuurverenigingen, speelpleinwerkingen of organisaties met een samenwerkingsovereenkomst. 

 • Enkel gebouwen die voorzien werden in samenspraak met en ondersteund worden door Tranzit en de Stad Kortrijk, komen in aanmerking. 

 • Gebouwen die vallen onder het logiesdecreet of meer dan 60 dagen per jaar ingezet worden voor weekendverhuur komen niet in aanmerking. 

 • Verenigingen die in stadsgebouwen zijn gehuisvest maken geen aanspraak op deze subsidie. De inbreng van 20% van de energiekost wordt voor deze jeugdverenigingen verrekend in het totale subsidiebedrag. 

Aanvragen

Hoe?

 • Vul een subsidiedossier in en voeg daarbij de gevraagde documenten:

  • Huur:

   • Een kopie van het huurcontract, enkel indien dit nog niet aanwezig is bij Tranzit.
  • Energiekosten:
   • Alle facturen (elektriciteit, water, gas en/of stookolie), inclusief de afrekeningen.
  • Andere kosten
   • Duidelijke (kopies van) facturen of aanslagbiljetten

Reglement

Je kan het volledige subsidiereglement hier terugvinden