Definitie jeugdwerk

Jeugdwerk is

  • sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen
  • voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar
  • in de vrije tijd onder educatieve begeleiding
  • ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt
  • op vrijwillige basis