Stadsartiest op jouw straat/buurtfeest

keltische gezinsband

Wat zijn de stadsartiesten?

Stadsartiesten wil lokaal artistiek talent in contact brengen met de vele organisatoren van straat- en buurtfeesten in Kortrijk. Elke inwoner van Kortrijk die een straat- of buurtfeest (ook speelstraten) organiseert kan één keer per kalenderjaar en per straat een door de stad betaald kwaliteitsvol live optreden of animatie boeken. Voorwaarde is dat het feest gratis en publiek toegankelijk is, zonder winstoogmerk. Het initiatief kan zowel binnen als buiten en zowel op privé- als op publiek domein plaatsvinden. Op die manier wil stad Kortrijk een culturele boost geven aan straat-, buurt- en dorpsinitiatieven en tegelijk tegemoetkomen aan de vraag naar extra speelkansen voor Kortrijk talent.

De selectie artiesten werd gekozen door een jury en wordt jaarlijks vernieuwd. Lees de artiesteninfo aandachtig. Ze is bedoeld je een helder beeld te geven van elke act. In de artiestenfiches omschrijven de artiesten zichzelf en hun act, gevolgd door het oordeel en advies van de jury.

Hoe werkt het? 

Heb je de ideale act gevonden voor jouw straat- of buurtfeest? Neem dan contact op met de stadsartiest van jouw keuze en ga na of de artiest nog beschikbaar is op de datum van jouw evenement. Bespreek ook de praktische zaken zoals de timing van het optreden of het technisch materiaal dat voor de act dient voorzien te worden. De vergoeding door de stad van de artiest is afhankelijk van de grootte van de optredende groep en bedraagt:

 • €120 voor een individueel optreden
 • €240 tot vijf groepsleden
 • €360 voor meer dan vijf groepsleden.

Mogelijk is dit niet voldoende om de volledige kostprijs van het optreden te dekken. Een artiest kan extra vragen. Maak daarom goede afspraken over de kostprijs. Zo komt niemand voor verrassingen te staan. Het label 'vergoeding = kostprijs' garandeert je dat voor straatfeesten van +/- 50 personen de voorziene vergoeding de volledige kost van het optreden dekt. 

Alle praktische afspraken over het geplande optreden verlopen rechtstreeks tussen organisator en artiest. Stad Kortrijk is geen boekingskantoor: de stad behandelt geen belangen van artiesten of organisatoren, maar stimuleert inwoners van Kortrijk en andere organisatoren om podia te creëren voor Kortrijkse acts. En moedigt artiesten aan om overal in de stad die speelplekken te gaan bezetten.

Zijn de afspraken met de stadsartiest gemaakt? Dan is het tijd om de artiestenbon aan te vragen. Alle informatie en het aanvraagformulier verkrijg je aan de balie van het wijkteam of ontmoetingscentrum bij jou in de buurt of via de website. De aanvraag moet ingediend worden door minstens drie initiatiefnemers die in dezelfde straat of in elkaars onmiddellijke omgeving maar niet op hetzelfde adres wonen. Daarna moeten vier extra buurtbewoners, die eveneens niet op eenzelfde adres wonen, mee de aanvraag ondertekenen. In totaal heb je dus zeven handtekeningen nodig. Bezorg het ondertekende formulier minstens 2 weken voor het optreden terug aan de wijkteamverantwoordelijke in jouw buurt. Binnen enkele werkdagen krijg je de bevestiging dat je de artiestenbon kan ophalen.

Eens je de artiestenbon in jouw bezit hebt, kan je de artiest echt vastleggen. Na het optreden vul je de helft van de artiestenbon in en geef je die af aan de artiest. Stad Kortrijk betaalt achteraf de artiest.

De artiestenbon is geldig voor straat- en buurtfeesten die opgezet worden tussen 1 april 2023 en 31 maart 2024. Wacht niet te lang met je aanvraag. Aanvragen kunnen enkel erkend worden zolang het voorziene budget het toelaat!

Hoe organiseer ik een straat- of buurtfeest? 

De stad Kortrijk wil bewoners aanmoedigen om buurtfeesten te organiseren. Wist je bijvoorbeeld dat je bij de stad een heus ‘straatfeestpakket’ kan krijgen met een tent, tafels, stoelen en een muziekinstallatie? Op zich is het opzetten van een buurtfeest eenvoudig: het begint met een zot idee en een gezonde dosis enthousiasme. Zijn je buren ook zo gemotiveerd en vind je genoeg vrijwilligers om je plan uit te voeren? Dan kan je aan de slag! 

Match je feest met de artiest

Als je een artiest contacteert, leg je die goed uit wat het opzet is van het feest, in welke omstandigheden dit doorgaat en welk soort publiek je verwacht. Omdat de artiest het optreden in de beste omstandigheden wil geven, kan die zelf goed beoordelen of de act geschikt is voor wat je plant. Desnoods verwijst hij of zij door naar een andere act die beter past bij jouw evenement. 

Muziek en techniek

Naast een goede info over het soort evenement moet de technische kant van het optreden ook een belangrijk onderwerp zijn van het voorbereidende gesprek. Met duidelijke afspraken vermijd je misverstanden. Want de ene artiest brengt alles zelf mee, maar een ander vraagt dat je zelf materiaal voorziet. 

Materiaal en apparatuur ontlenen? Dit kan via het evenementenloket van stad Kortrijk of de provinciale uitleendienst. Doe je reservatie tijdig. 

 • Overloop alle benodigdheden met de artiest: soms kan een ontbrekende kabel een optreden in het water doen vallen. Bespreek wat er moet zijn en wie voor wat zorgt. 
 • Bespaar onnodige kosten waar mogelijk: wil je de hoge factuur van een geluidstechnicus- en installatie vermijden? Kies dan misschien voor een akoestisch optreden. Vaak is dat ook de aangenaamste optie voor een gemoedelijk straatfeest.
 • Ook circusartiesten of andere animatoren hebben technische verwachtingen. Vergeet niet om eveneens met hen dit aspect voor te bereiden. 
 • Sommige artiesten brengen veel materiaal mee. Zorg dan voor parkeerplaatsen dicht bij het podium zodat ze vlot kunnen laden en lossen. 

Verzorg je artiest

De artiesten komen niet zomaar een klusje afwerken. Ze zijn creatief, stoppen hun ziel in wat ze doen, repeteren veel en werken keihard om een programma te maken dat jouw evenement cultureel optilt tot iets bijzonder. Geef de artiest daarom het gevoel dat hij welkom is en het feest mee mag maken. Een verzorgd en warm onthaal is dus vanzelfsprekend. Vergeet daarom niet:

 • een duidelijke wegbeschrijving
 • een gsm-nummer van de persoon die de artiest opvangt, en die het feest lang het aanspreekpunt is voor de artiest. 
 • gratis drinken (en eten indien beschikbaar). Moeten spelen op een buurtmaaltijd zonder een vorkje mee te prikken is niet motiverend, en een droge keel heb je als muzikant snel. 
 • parkeermogelijkheden in de buurt van het feest. 

Het weer zit tegen? Regen of wind, je afspraak blijft gelden. De artiest komt in elk geval naar het feest. Eens ter plaatse overleg je samen of het optreden kan doorgaan. Wordt het feest door omstandigheden afgelast? Verwittig dan zo snel mogelijk de artiest.

Gaat je feest op een straat of plein door? 

 • Vraag dan 'inname openbaar domein' aan. Dit doe je minstens zes weken op voorhand via het evenementenloket. Zij brengen politie, brandweer, de Lijn, groendienst op de hoogte van jouw festiviteiten en nemen de voorzorgen en veiligheidsmaatregelen. 
 • Meer informatie over het gebruik van openbare ruimtes voor het organiseren van een feest? Die krijg je van de dienst evenementen of in het wijkcentrum bij jou in de buurt. 

Unisono: sabam en billijke vergoeding

 • Voor het optreden en de prestatie van de artiest tijdens een straat- of buurtfeest betaalt de stad aan unisono. 

Nuttige contactgegevens vind je hier

Het volledige reglement van stadsartiesten vind je hier.