Aanvragen van een Stadsartiest

Met dit formulier kan u zich kandidaat stellen om een artiest te ontvangen op uw straat- en buurtinitiatief.

Belangrijk! Dit doet je na afspraak met de artiest die je wil boeken. Dit formulier dien je ten laatste twee weken voor aanvang van het feest in. Bij deze online aanvraag hoort ook de bijlage met de handtekeningen van de aanvragers en de extra buurtbewoners. Deze bijlage vind je hier

De stad Kortrijk controleert de volledigheid van je dossier en gaat na of je aanvraag aan de voorwaarden van het reglement voldoet. Na goedkeuring ontvangt de aanvrager een bevestiging, een artiestenbon en een evaluatieformulier. 

Een downloadversie van het aanvraagformulier vind je hier

  • Huidige Informatie over het evenement
  • Informatie over de aanvrager
  • Einde
Organiseert u het evenement op het openbaar domein
Via flyers, affiches, sociale media,... Indien aanvraag wordt weerhouden vragen we op alle promotiemateriaal duidelijk te vermelden dat het feest doorgaat 'met de steun van Stad Kortrijk - Stadsartiesten'
Technische afspraken, catering, parkeerplaatsen,...