Toekomst site Sint-Vincentius

Algemeen

De oude Sint-Vincentius locatie ligt op een prominente plaats binnen de centrumzone Historisch Kortrijk.  Sinds eind 2017 is deze site volledig in handen van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK à ondertussen stad Kortrijk).

De verwerving van deze zones kwam tot stand door de bouw van het fusieziekenhuis op Hoog-Kortrijk.  Zo kwamen met ingang van 2010 vier binnenstedelijke ziekenhuizen geheel of gedeeltelijk vrij.  De Sint-Niklaascampus op de Houtmarkt te Kortrijk kwam als eerste vrij (april 2010).

In samenwerking met de stad Kortrijk, AZ Groeninge, de vzw Sint-Vincentius, de Zusters Van Geloof en het voormalige Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk werd een scenario uitgewerkt voor herontwikkeling.  Zo werd beslist om rusthuis Sint-Vincentius, gelegen in de Groeningestraat en aan het Begijnhofpark van Kortrijk, te herlokaliseren op de site van de voormalige Sint-Niklaascampus.  In 2010 werd de campus effectief aangekocht door de vzw Sint-Vincentius.

Tegelijkertijd kocht het SOK de rusthuissite van de vzw Sint-Vincentius, evenals de kloostergebouwen over met een tweeledig doel: enerzijds de realisatie van een ontwikkelingsproject op deze unieke locatie.  Anderzijds had men de opwaardering van deze historische omgeving in en om het Begijnhofpark voor ogen.  Aansluitend kocht het Stadsontwikkelingsbedrijf in 2012 het pand in de Lange Brugstraat 1 en 3.  Het gaat om strategisch gelegen panden gelegen tussen het Begijnhofpark en het kernwinkelgebied. 

Luchtfoto begijnhof

Midden 2019 werd in samenwerking met Leiedal de ontwikkeling van de site herbekeken in kader van het Masterplan Historisch Kortrijk.

Luchtfoto begijnhof

Zo werd de bouwlijn verder naar achter gelegd ten voordele van het Begijnhofpark.  Als resultaat werden er een aantal bouwvelden gedefinieerd.  

De stad Kortrijk zal instaan voor de vermarkting van de site. Deze herontwikkeling gebeurt volgens de krijtlijnen vastgelegd in het plan Historisch Kortrijk. De gebouwen in de Groeningestraat (nummers 20 en 22) zullen in een eerste fase apart op de markt gebracht worden. Daarop volgen de ontwikkelingsvelden aan het Begijnhofpark.”

bouwlijn scenario B
bouwlijn scenario B

Tijdelijk gebruik:

In afwachting van de ontwikkeling werd de site begin 2018 ter beschikking gesteld voor tijdelijk gebruik. Zo blijft de site na de verhuis van Sint Vincentius in gebruik en kan het brede publiek de site op een andere manier ontdekken.

site begijnhof
 1. Oranjehuis vzw
 2. De Stroate
 3. Barcyclette
 4. Atelier Kortrijk
 5. Vier
 6. Kantoren Stad Kortrijk
 7. House 22
 8. Huis ter Leye
 9. Kunsternaars

 

 1. Oranjehuis vzw
  Gebruik van circa 10 serviceflats voor de huisvesting van jongeren onder begeleiding
   
 2. De Stroate
  De HipHopAcademie heeft hier tijdelijk zijn onderkomen tot de realisatie van hun nieuwbouw in de Zwevegemsestraat.
   
 3. Barcyclette
  Tamara Tanghe heeft hier haar fietscafé met hoog huiskamergevoel.
   
 4. Atelier Kortrijk
  De oude cafetaria en kapel werden omgevormd tot een tentoonstellingsruim en seminarieruimte. Je kan de nodige informatie terugvinden via de lokalenwegwijzer. 
  https://www2.kortrijk.be/lokalenwegwijzer/atelier-2025-exporuimte
   
 5. Vier
  Bas Ghyselen en An Van Ammel hebben hier een restaurant ingericht in de vroegere kloostergangen en de grootkeuken van het rusthuis. Nog geen twee maanden na de opening werden ze door Gault &Millau al bekroond met de tittel de ontdekking van het jaar. 
   
 6. Kantoren Stad Kortrijk
  Het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk was hier sinds begin 2017 gehuisvest. Heden is dit het onderkomen van Kortrijk Huurt en een aantal stadsdiensten.
   
 7. House 22
  Hotel Messeyne vormde 13 service flats om tot luxehotelappartementen voor een langer verblijf.
   
 8. Huis ter Leye
  In afwachting van hun nieuwbouw was CIG Huis Ter Leye hier gehuisvest. Het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) Huis Ter Leye verhuisde in februari dit jaar naar hunnieuwbouw in de Doorniksesteenweg. Huis Ter Leye is vanaf heden Nestel.
   
 9. Kunsternaars
  Op de eerste verdieping werden de oude rusthuiskamers omgevormd tot atelierruimtes voor kunstenaars.

 

Timing

2022: uitdoven tijdelijke projecten

2023-2026: uitvoering

Kostprijs

Te bepalen

Contact

dries.soubry@kortrijk.be