Restauratie begijnhof Unesco werelderfgoed

Algemeen

De totaalrestauratie van het Begijnhof nadert zijn einde. De restauratie van het Begijnhof ging in 1984 van start.  Met de start van de nieuwe legislatuur in 2013 schakelde het OCMW een versnelling hoger in dit restauratiedossier.  Terwijl de eerste vijf fasen 30 jaar in beslag namen, zullen de laatste vijf fasen klaar zijn in circa 7 jaar tijd.  

Tussen de Vlaamse Gemeenschap en het OCMW werd in 2013 een overeenkomst afgesloten om alles wat nog moest gerestaureerd worden, gebundeld aan te pakken. Steeds met twee doelen voor ogen: de historische pracht van dit uniek stuk werelderfgoed in ere herstellen en het Begijnhof toegankelijk maken en open stellen voor het brede publiek.De opening van het belevingscentrum in 2014 en de opening van de kijkwoning en het huis van de Grootjuffrouw (koffiehuis) in 2016 vormden twee belangrijke schakels in de ontsluiting van het Kortrijkse Begijnhof. Ze hebben er allebei voor gezorgd dat het aantal bezoekers fors steeg. Zo telden we in 2019 maar liefst 70.000 bezoekers

Restauratie begijnhof

Timing

De tiende en laatste fase, de restauratie van de buitenomgeving, werd 2021 afgewerkt. De nutsleidingen werden aangepakt, de straatverlichting vernieuwd en het binnenplein werd heraangelegd  (inclusief restauratie van het beeld van Johanna Van Constantinopel) alsook de bestrating en de bleekweide. Het Begijnhof werd zo nog mooier en toegankelijker voor bewoners bezoekers.

In de nabije toekomst wordt een groot openingsfeest voor alle medewerkers,  partners en vooral voor alle Kortrijkzanen gepland. Er wordt een programma voorbereid met straffe muzikanten, boeiende rondleidingen, activiteiten voor kinderen, een nieuwe brochure … Meer informatie volgt later nog.

Kostprijs

De meerjarenovereenkomst voor fases 5 t.e.m. 10 kost 10,3 miljoen euro waarvan 6,6 miljoen euro Vlaamse erfgoedsubsidies.

Contact

Lieven.vandeputte@kortrijk.be