Heulepark

Heulepark had dringend nood aan een opfrisbeurt. Dit Engels landschapspark heeft heel wat troeven. Het is een beschermd dorpsgezicht en sluit - als belangrijke groene ruimte - aan op het landschapsproject 'Heerlijke Heulebeek'. De stad voorziet een grondige opknapbeurt voor het kasteelpark van Heule en beschermt het ook tegen overstromingen. De afbraak van de conciërgewoning vond plaats in 2017. Begin januari 2018 vingen de eigenlijke werken aan het plein aan en begin juli 2018 werd dit officieel geopend.

Historisch park, groene long van Heule

Ooit was Heulepark, een Engels landschapspark, de stadstuin van een landhuis met bijhorende koetshuizen. De stad heeft beslist om het kasteelpark van Heule grondig op te knappen. Heulepark krijgt zo de kans om zich te herstellen tot een historisch park voor publiek gebruik en om zich te ontwikkelen tot de groene long van Heule. Door deze vergroening verhoogt de stad de leefbaarheid in de dorpskern van Heule.

Voor het park werd inmiddels een beheersplan opgemaakt die de toekomstvisie voor de komende 20 jaar beschrijft. Op die manier zijn er subsidies mogelijk van erfgoed Vlaanderen. Het beheersplan blijft 20 jaar van kracht waardoor de werken gefaseerd kunnen uitgevoerd worden.

Het team van Buro Bossaert/Demeyere J.&A. werd aangesteld om het beheersplan op te maken voor zowel Heulepark als 't Kasteel. Zij hebben een historische analyse uitgevoerd en een voorstel getekend voor de toekomst. De werken worden alvast uitgevoerd in afwachting van eventuele subsidies.

Het beheersplan werd verschillende keren voorgelegd aan een adviesgroep van Heulenaars. Denk hierbij aan de jeugdbewegingen, scholen, natuurpunt, bib, ... Ook konden de Heulenaars deelnemen aan een parkwandeling met het studiebureau om alle nieuwigheden te ontdekken.

Grondige opknapbeurt, bescherming tegen overstromingen en beter toegankelijk

Op 19 augustus start aannemer Al Verde uit Lendelede met de werken. Bomen worden gerooid of gesnoeid, nieuwe bomen en onderbegroeiing wordt aangeplant, de nieuwe speeltoestellen worden geïnstalleerd en de vijver wordt deels geledigd en gebaggerd. Deze werken moeten afgerond worden tegen eind 2019. 

De snoeiwerken zijn klaar sinds 6 november. Vanaf 7 of 8 november mag iedereen weer door het park. Het park blijft met werfhekkens afgezet, maar aan de ingangen staat die omheining open. Er is een signalisatie dat er werken bezig zijn. Plaatselijk, waar wordt gewerkt, zal een kleine omleiding in het park zijn. 

  • Rooien oude en zieke bomen + heraanplant nieuwe bomen

Na bomenonderzoek werd een plan opgemaakt welke bomen nodig geveld moeten worden. Het grootste deel wordt geveld omwille van het risico om te vallen, andere om de zichtlijnen in het park te herstellen en nog andere om concurrentie met waardevolle exemplaren tegen te gaan. In totaal zullen er in het najaar 54 bomen gerooid worden. Dit zal dus een enorme visuele impact hebben.

Bekijk welke bomen er gerooid zullen worden (pdf)

Onder de bestaande bomengroepen wordt een aanplanting gedaan van stinzenplanten, voornamelijk voorjaarsbloeiers die van oudsher in de parken werden aangeplant ter verfraaiïng van het voorjaarbeeld. Deze aanplant gebeurt in combinatie met het beluchten van de verdichte bodem onder de bomen door middel van een ploftechniek.  

Van 19 augustus tot 30 augustus zal het park hiervoor volledig afgesloten zijn.
Vanaf september zal er terug doorgang mogelijk zijn via ingang Peperstraat en ingang Heulsekasteelstraat. De kant Gullegemsestraat blijft afgesloten tot het einde van de werken (eind 2019).

In het centraal parkgedeelte worden 14 nieuwe markante parkbomen aangeplant. In de bosgedeeltes en parkranden werken we met inheemse hulst (Ilex aquifolium). Samen met de stinzenplanten dragen deze maatregelen bij tot de biodiversiteit in het park onder de vorm van extra voedselbron voor vogels, bijen en andere insecten.
Langs de randen van het park wordt Hulst voorzien. Deze zijn geschikt voor de verdichting van de parkranden, wat goed is in functie van de privacy van de aangrenzende woningen.
De populieren op de oevers van de Heulebeek worden vervangen door een aanplant van bosgoed, die het enerzijds makkelijk maken om oever- of ruimingswerken uit te voeren aan de beek en ook de nodige privacy bieden ter hoogte van de achtertuinen.

  • Inplanting speelzone

Locatie is dezelfde als de huidige speeltoestellen.
Het centrale speeltoestel uit Robiniahout is gericht op 3-12-jarigen maar er komen ook enkele elementen bij voor < 3-jarigen. Het speeltoestel waaiert uit in het achterliggende avontuurlijke bosgedeelte door middel van boomstammen, stappaaltjes en loopplanken. Er zullen ook enkele zitbanken voorzien worden.

Bekijk hoe het toekomstig speelplein er uit zal zien (pdf)

  • Ruiming vijver

Het slib in de vijver zal geruimd worden. Het waterpeil zal ook een halve meter verlaagd worden zodat er een inspectie van de muur kan gebeuren. Afhankelijk daarvan volgt plaatselijk herstel of wordt een dossier opgestart om volledig herstel te realiseren in de toekomst.

  • Paden

In het najaar zal men de toplaag opfrezen en aanvullen met dolomiet daar waar nodig. Dit is een tijdelijke maatregel. De eigenlijke heraanleg van de paden wordt voorzien op het einde van de parkwerken zodat deze niet kapotgereden kunnen worden tijdens de werken die nog moeten gebeuren in de komende jaren. 

Download de bewonersbrief over fase 2 van de werken in Heulepark