Steenstraat - noord

Tussen R8 en Mellestraat

Aquafin en stad Kortrijk slaan de handen in elkaar voor de heraanleg van de Steenstraat, Roeselaarsestraat (deel Heule), Mellestraat (tussen Steenstraat en Sint-Katharinastraat) en Sint-Katharinastraat (ter hoogte van de bebouwing aan het rondpunt Mellestraat). Zowel het wegdek, de voetpaden als de rioleringen worden vernieuwd.

Er wordt over het volledige tracé een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij wordt het afval- en hemelwater apart afgevoerd. Rioolwater zal ook gezuiverd worden. Deze maatregelen komen ons leefmilieu ten goede en zo werken we ook aan propere waterlopen. Deze rioleringswerken worden opgevolgd door Aquafin.

Aquafin

De presentatie over hoe deze rioleringswerken zullen verlopen en wat er moet gebeuren in verband met afkoppeling van jouw woning kan je downloaden als pdf-bestand. Binnenkort komt er iemand van Aquafin bij je langs om de rioleringswerken en aansluitingen te bespreken.

Download de presentatie van Aquafin

Studiebureau Cnockaert

Stad Kortrijk stelde studiebureau Cnockaert aan om een ontwerp uit te tekenen voor de wegenis zelf. Er wordt ingezet op groen, verkeersplateaus ter hoogte van alle kruisingen, parkeerstroken en fietssuggestiestroken. Het ontwerp werd toegelicht tijdens de bewonersvergadering op 3 april. De presentatie van de bewonersvergadering kan je downloaden als pdf-bestand.

Download de presentatie van het studiebureau 

Ontwerpen

Grondplan Steenstraat (pdf)

Grondplan Roeselaarsestraat (pdf)

Grondplan Mellestraat en Sint-Katharinastraat (pdf)

Er volgen nog nieuwe bewonersmomenten, onder andere wanneer de ontwerpen definitief zijn en wanneer er een timing en fasering is opgemaakt.

Nutswerken

De voorbereidende werken (= nutswerken) gaan van start op maandag 8 juni. Aannemer Vereecke uit Harelbeke zal deze uitvoeren. Tijdens deze werken worden de leidingen van de nutsmaatschappijen vernieuwd (proximus, telenet, elektriciteit,…). De werken worden opgedeeld in verschillende fases zodat de hinder tot een minimum beperkt kan worden. Hieronder kan de bewonersbrief gedownload worden met daarin de bewonersinformatie en de gelande omleidingen. Komende bewonersbrieven met verdere informatie zullen hier later ook te downloaden zijn. Het einde van de nutswerken is voorzien in november 2020. De eigenlijke wegenwerken zullen aansluitend opgestart worden.

Bewonersbrief 1

Bewonersbrief 2

Bewonersbrief 3

Bewonersbrief 4

Voorontwerp plan Steenstraat Heule