Korte beschrijving 

Move Your Hands for Dementia (MYH4D) is een Erasmus+project en ondersteunt volwassen en senioren onderwijs door competenties en kennis over dementie (gezondheidsgeletterdheid) te delen naar de gehele samenleving. Meer kennis en competenties over dementie in de samenleving is de eerste stap naar een meer inclusieve "dementievriendelijke samenleving": een samenleving waarin mensen met dementie worden versterkt en gewaardeerd. 

Meer info vind je in deze brochure

Website van het MYH4D project

Duur

1/10/2020 - 31/12/2022

Budget

Totaal projectbudget: € 299 827

Totale projectsubsidie Eramus+: € 299 827

Projectbudget Kortrijk: € 53 507

Subsidie Erasmus+ Kortrijk: € 53 507

Deel 1 van het project

Gemeenschappelijke doelstelling

Via dit project worden competenties, kennis, knowhow en vaardigheden gedeeld over het omgaan met dementie met volwassenenopleiders, mensen met dementie, mantelzorgers en bij uitbreiding de hele samenleving. Met een open, laagdrempelig e-learningplatform wordt de levenskwaliteit  van personen met dementie en hun mantelzorgers verhoogd. Zo dragen we bij aan een meer inclusieve samenleving waarin zij zich gewaardeerd voelen en vrij van stigma kunnen leven.

MOOC 'Be Connected'

Een MOOC staat voor een Massive Open Online Course. Deze gratis online cursus bestaat uit een introductie en 4 modules. We vertrekken vanuit een persoonsgerichte benadering. Elke module focust op een verschillend aspect.

 1. Module 1 laat u ervaringsgericht ontdekken wat dementie is.
 2. De tweede module handelt over preventie. Door aanpassingen in onze leefomgeving en levensstijl is het mogelijk om de incidentie van dementie te verkleinen.
 3. De derde module geeft inzichten en hulpmiddelen voor een succesvolle communicatie met personen met dementie. De focus ligt op luistervaardigheden, verbale en non-verbale communicatie in de thuissituatie en in het openbare leven.
 4. De laatste module geeft weer wat de belangrijkste eigenschappen van inclusieve, dementievriendelijke gemeenschappen zijn.

  Aan de hand van ‘Goede Praktijken’ (Good Practices) willen we zowel een inspiratiebron, als ook een bron van hoop aanbieden. Op het einde van elke module kan je via een aantal zelfbeoordelingstesten een certificaat behalen.

Deze Mooc ‘Be Connected’ draagt bij aan het delen van kennis en competenties om zo veerkracht en betrokkenheid voor de creatie van een meer inclusieve gemeenschap te bevorderen!

Partners

Projectleider 

PIXEL, Firenze, Italië

Projectpartners

 • Zorg Kortrijk
 • Regionale dienst voor Volksgezondheid ASL TO3, Rivoli, Italië
 • Unie van seniorenverenigingen ZDUS, Slovenië
 • Universiteit Peloponnese, Tripoli, Griekenland
 • IECFV, Spanje
 • FCAB, Bulgarije
 • Emphasys Centre, Cyprus

Contactinfo

Projectleider

  jan.goddaer@kortrijk.be

Subsidie-adviseur

 hanne.denoo@kortrijk.be

Logo Erasmus