De Kortrijkse gebiedswerkers, brug tussen stadsbestuur en inwoners

Bruno - Paulien - Christof - Tim - Lize

Gebiedswerkers april 2023

Wat doen de gebiedswerkers?

Of het nu grote geplande projecten zijn, of kleine onverwachte, maar daarom niet minder ingrijpende voorvallen: Kortrijk en zijn inwoners worden dagelijks geconfronteerd met fijne en soms minder aangename veranderingen. Om ervoor te zorgen dat deze veranderingen de leefbaarheid van jouw buurt niet in het gedrang brengen, heeft Kortrijk 5 enthousiaste gebiedswerkers in dienst. Ze houden permanent de vinger aan de pols in de 14 gebieden van onze stad.

Naast hun taken in de deelgebieden, spelen de gebiedswerkers ook een belangrijke rol bij grotere projecten. Omdat die een serieuze impact kunnen hebben, begeleiden ze het overleg met bewoners, verenigingen en ondernemers van de buurt. Samen met een projectleider werken ze aan de communicatie en zorgen ze voor participatie en betrokkenheid tijdens de verschillende stadia van een project.

De gebiedswerkers hebben een belangrijke detectiefunctie.
Permanent de vinger aan de pols houden over de toestand van de deelgebieden. De gebiedswerker vervult een brugfunctie tussen het stadsbestuur en de lokale inwoners. De gebiedswerker detecteert zowel bedreigingen als opportuniteiten en formuleert voorstellen tot actie.

De gebiedswerkers zijn experten inzake participatie.
Op basis van alle beschikbare informatie en van de resultaten van Kortrijk Spreekt werden wijkverwachtingsplannen opgemaakt. 

De gebiedswerkers worden bovendien ook projectmatig ingezet voor de begeleiding van het participatieproces bij grotere projecten.
Stadsprojecten hebben een grote impact op bewoners en gebruikers. Een projectleider werkt in tandem met gebiedswerker aan de communicatie en zorgt voor participatie en betrokkenheid bij het project.


De gezichten achter Team Gebiedswerking

  1. Christof Libbrecht | Kortrijk Zuid, Heule (Watermolen, Sente) | 0498 39 15 84 of christof.libbrecht@kortrijk.be
  2. Tim Hautekeete | Kortrijk-Centrum,  Bissegem | 0498 90 90 96 of  tim.Hautekeete@kortrijk.be
  3. Paulien Deseure Kortrijk West (Walle, Condé, Pottelberg, Kortrijk Weide), Rollegem, Aalbeke | 0478 94 13 83 of paulien.deseure@kortrijk.be
  4. Bruno Vandenberghe | Kortrijk-Oost (Sint-Elisabeth), Marke | 0473 86 24 42 of  bruno.vandenberghe@kortrijk.be
  5. Lize Meert | Kortrijk-Noord (Overleie, Pius), Kooigem, Bellegem | 0498 90 93 47 of lize.meert@kortrijk.be 
Gebiedsindeling gebiedswerkers april 2023

Download de gebiedsindelingskaart

Wie is jouw wijkinspecteur?

Heb je een niet-dringende vraag voor de politie, dan kan je vanaf nu terecht op het gratis nummer 1701. Net verhuisd? Problemen in je buurt? Dan kan je ook terecht bij je wijkinspecteur. Wil jij weten wie dat is in jouw straat?

Zoek de inspecteur op via de opzoekingsmodule