Aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

Een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap is aangeduid met een blauw bord met witte letter 'P' en het embleem voor personen met een handicap. Dit embleem wordt ook op de grond gemarkeerd. Deze plaatsen zijn voorbehouden voor alle personen die in het bezit zijn van de speciale parkeerkaart (wegcode art. 27).

De aanvrager (of iemand inwonend) moet in het bezit zijn van een wagen, mag geen garage hebben (op minder dan 100m) en moet wonen in een straat met hoge parkeerdruk. Opgelet : het betreft hier geen private parkeerplaats. Iedereen in het bezit van de speciale parkeerkaart mag op deze 'voorbehouden' plaats parkeren.

Er zijn voorwaarden verbonden aan het toekennen van een parkeerplaats voor personen met een handicap. Er moet onder andere voldaan worden aan de voorwaarden zoals opgenomen in de ministeriële omzendbrief 'voorbehouden parkeerplaats voor personen met handicap' van 16/02/2001.

Met het onderstaande formulier kan je een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen.

Persoonlijke informatie aanvrager
bv: 056 xx xx xx
bv: 04xx xx xx xx
Aankruisen wat van toepassing is
Gebruik hulpmiddelen
Bezit parkeerkaart voor personen met een handicap
Aanvrager is zelf bestuurder
Indien nee, bestuurder woont op zelfde adres?
Gebruik garage
Indien ja, op méér dan 100m afstand van de woning?
Betalende zone
Hoge parkeerdruk
Parkeerplaats voor personen met een handicap in de buurt