Al de huidige maatregelen vind je ook nog steeds terug op www.info-coronavirus.be.

Nieuws van de federale overheid

De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft, in nauwe samenwerking met hun partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen op één website.
De website wordt doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.  

Daarnaast informeert de FOD Volksgezondheid ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via sociale media.

Meer informatie over de zelftest Website info Coronavirus 

Twitter  Facebook 

Informatie reizen  Passagier Lokalisatie Formulier