Stadhuis en Sociaal Huis énkel op afspraak
De balies onthaal en burgerzaken zijn van maandag tot en met zaterdag open, maar je kan er enkel terecht op afspraak. Je belt voor een afspraak naar het gratis nummer 1777 of je maakt een afspraak online. Betalen kan enkel met de bankkaart. Ben je ziek, blijf dan thuis en verzet je afspraak. Maak zoveel mogelijk gebruik van de digitale dienstverlening: kortrijk.be/thuisloket. Kom je toch langs, kom dan zoveel mogelijk alleen, hou voldoende afstand en zet je mondmasker op.
Ook het Sociaal Huis is enkel open op afspraak. In bepaalde gevallen kan je zeker telefonisch ook verder geholpen worden. Een afspraak maken met het Sociaal Huis kan telefonisch op 056 24 42 22 of via e-mail. Kom ook hier zoveel mogelijk alleen, hou voldoende afstand en vergeet je mondmasker niet!

Coronacijfers en druktebarometer in Kortrijk

Nieuws van de federale overheid

De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft, in nauwe samenwerking met hun partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen op één website.
De website wordt doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.  

Daarnaast informeert de FOD Volksgezondheid ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via sociale media.

Meer informatie over de zelftest Website info Coronavirus 

Twitter  Facebook 

Informatie reizen  Essentiële reis - Verklaring op eer