Al de informatie rond Covid-19 kan je steeds terugvinden op info-coronavirus.be.

Nieuws van de federale overheid

De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft, in nauwe samenwerking met hun partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen op één website.

De website wordt doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.  

Daarnaast informeert de FOD Volksgezondheid ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via sociale media.

Website info Coronavirus 

Twitter  Facebook