Centrumvernieuwing

 Presentatie Masterplan

Met het ‘Masterplan+ Bissegem’ wordt naar een optimale situatie gezocht om enerzijds diverse verenigingen en diensten op een kwalitatieve en duurzame manier te herhuisvesten en anderzijds nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te onderzoeken.  Bedoeling is om op die manier de leefbaarheid van Bissegem te versterken en een nieuwe dynamiek te genereren. 

Een aantal randvoorwaarden uit het originele uitgangspunt (masterplan 2010) zijn inmiddels gewijzigd.  Dit vraagt om een herpositionering.  Om die reden werd het adviesbureau Blue Strategy aangesteld om samen met de Bissegemse gemeenschap een ideale situatie te realiseren.  Ook Urbain Architectencollectief speelt hierbij een voorname rol (ifv de kerkenstudie).  Zij waren in het verleden ondermeer betrokken bij de reconversie van de voormalige brandweerkazerne.  Zie artikel.

Van het in 2010 goedgekeurde masterplan Bissegem werden de voorbije jaren onderstaande stappen gerealiseerd:

 • 2013 - Renovatie en herorganisatie van het OC Troubadour

 • 2013 - Renovatie en herorganisatie van de voormalige brandweerkazerne met ondersteunende functies voor OC (Bib, vergaderzalen)

 • 2015 - Realisatie nieuwbouw jeugdheem op site Rietput voor chiro en KSA

 • 2015 - Afbraak voormalige 'De Kreun' 

 • 2015 - Herprofilering kruispunt Gullegemsesteenweg-Meensesteenweg

 • 2018 - Projectdefinitie toekomst Sint-Audomaruskerk (programma)

 • 2019 - Nieuwe veilige schooltoegang (tussen Sint-Audomaruskerk & café 't Koningshof)

 • 2020 - Modernisering Parking Vlienderkouter

 • 2021 - Aankoop voormalig pand BLondeel (Neerbeekhoek) ifv realisatie mooie aanblik

 • 2022 - Beëindiging erfpacht parochiaal centrum.  Kerkfabriek aan zet ifv vermarkting

 • 2023 - Sloop voormalige Kava-pand (realisatie veilige en groene doorsteek Neerbeekhoek naar Rietput)

 • 2023 - Verplaatsen Elektriciteitscabine (Neerbeekhoek)

Nieuwe elementen die onderweg opdoken en die nu bijkomend worden meegenomen:

 • Rol van de kerk (goedgekeurd kerkenplan).  Wat is de toekomst van de huidige kerk?  Welk programma kan voorzien worden in de huidige kerk?  Inmiddels werd projectdefinitie afgeklopt.  Kerk krijgt nevenbestemming waarbij we de lokale dienstverlening centraliseren.
 • Oud-gemeentehuis huisvest vandaag nog tijdelijk aantal muziek- en jeugdverenigingen in afwachting van definitieve uitspraken rond deze site.  Waar gaan we deze verenigingen herhuisvesten?
 • Leegstand en vrije panden langs Meensesteenweg = opportuniteiten

Projectdefinitie Sint-Audomaruskerk (2018)

Kerkenplan (pdf)

Masterplan Bissegem 2010