Ontlenen in klasverband

In de centrale bibliotheek en alle buurtbibliotheken kan je met de kinderen van de klas boeken ontlenen.  In de buurtbibliotheken maak je een afspraak met de vaste buurtbibliothecaris, in de centrale bib maak je een afspraak per mail.  Bij het eerste klasbezoek van het schooljaar krijgen de leerlingen een korte intro.

In de centrale bibliotheek zijn klasontleningen enkel mogelijk met een klaskaart.

klaskaarten 

Als leerkracht kan je gratis een klaskaart aanvragen waarmee je gedurende het hele schooljaar mét de klas boeken ontleent.

voordelen van een klaskaart

  • Leerlingen moeten geen individuele kaart bij zich hebben. De klaskaart blijft in de bib.
  • De klas mag de boeken langer houden dan individuele kaartgebruikers.
  • Als leerkracht beslis je zelf of de boeken in de klas blijven of mee naar huis mogen.
  • Als leerkracht bepaal je zelf hoeveel boeken elke leerling mag lenen, met een maximum van 5 per leerling.
  • Uitlenen met een klaskaart gaat sneller. Zo is er meer tijd om de kinderen te begeleiden bij het kiezen.  
  • Leerlingen die graag lezen, kunnen na de schooluren zelf boeken ontlenen met een individueel abonnement (gratis tot 18 jaar).

Op het einde van het schooljaar verwachten we alle ontleende boeken terug in de bib. 

 

bibtip

  • Laat de leerlingen op een leeslijst bijhouden welke boeken ze ontleenden. Zo heb je als leerkracht een overzicht. Je kan voor elke leerling een leeslijst krijgen in de centrale bibliotheek (gratis).
  • Maak per graad tijd voor een rondleiding. Zo leren leerlingen de werking van de bib goed kennen en kunnen ze gerichter zoeken en beter kiezen.
  • Voor grote pakketten of scholen die te ver gelegen zijn van één van onze bibliotheken is levering op school mogelijk. Neem hiervoor contact op met de bib.