online aankoopsuggestie

Voor bibliotheekmaterialen die (nog) niet in onze collectie aanwezig zijn, kan je een aankoopvoorstel doen. Als het werk wordt aangekocht, brengen we je persoonlijk op de hoogte. Ook kan je als eerste de materialen reserveren, kostprijs per reservatie is € 1,50.

Voor welk soort materiaal heb je een suggestie?
Boek / Strip / Tijdschrift / Daisy-boek
CD / DVD / Game
Uw gegevens
Zie barcode op je lidkaart of het rijksregisternummer op je eID.
Reserveren?
Om als eerste je aankoopsuggestie te kunnen uitlenen, kan je het nu al reserveren. Deze dienstverlening kost je € 1,50.