aanvraagformulier leeskringen Kortrijk

mijn gegevens
Organiseer je zelf een leeskring in Kortrijk en wil je gebruik maken van wat ondersteuning van de openbare bibliotheek  stuur dan een mailtje naar bibliotheek@kortrijk.be.
op dit mailadres ontvang je een kopie van je aanvraag
jaarprogramma
boek 1
boek 2
boek 3
boek 4
boek 5
boek 6
boek 7
boek 8
boek 9
boek 10
boek 11
boek 12
boek 13
boek 14
boek 15
reservetitels
Alle titels moeten minstens twee jaar in de Nederlandse taal gepubliceerd zijn. Titels die in onze bibliotheek als sprinter gekenmerkt staan, kunnen niet aangevraagd worden. Ook titels die plots opnieuw in de belangstelling staan (verfilming, literaire prijzen, e.d.) kunnen evenmin aangevraagd wroden. Het is dus aangewezen om telkens twee reservetitels te voorzien.
Bij uitzondering en in onderling overleg kan er van deze regel afgeweken worden.
promotiekanalen
opmerkingen