Afkoppelen

In dit project worden in alle straten een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit wil zeggen dat er een afzonderlijke rioolbuis wordt voorzien voor regenwater en voor afvalwater.

De eigendommen langsheen deze straten zijn verplicht om op hun beurt ook hun regenwater en afvalwater te scheiden en aan te sluiten op de openbare riolering. Dit heet ‘Afkoppelen’.

Bezoek van de afkoppelingsdeskundige

Elke eigenaar/bewoner binnen het projectgebied kreeg ondertussen bezoek van de afkoppelingsdeskundige. Mocht dit nog niet het geval zijn, kan je contact opnemen met de afkoppelingsdeskundige Stijn Beyls (stijn.beyls@meet-het.be – 0468 22 16 65).

De afkoppelingsdeskundige gaat na of je al dan niet werken moet uitvoeren. De stad voorziet een subsidie voor deze werken. Deze werken dienen afgerond te zijn tegen ten laatste 1 jaar na oplevering van de werken op openbaar domein.

Verloop van de afkoppelingswerken:

  • Uitvoeren werken op privaat terrein (volgens de richtlijnen van het afkoppelingsdossier)
  • Aanvraag keuring via de website van de stad Kortrijk
  • Bij een positief keuringsattest wordt automatisch de subsidie overgemaakt aan de aanvrager (de eerste keuring is ten laste van de stad Kortrijk)
  • Bij een negatief keuringsattest dient de eigenaar de nodige aanpassingen te doen en zelf te kijken voor een herkeuring (de herkeuring is ten laste van de eigenaar)

Meer info over de verplichte werken op privaat terrein