Welke werken?

De stad Kortrijk voert in 2022 rioleringswerken uit in enkele zijstraten van de N50 (Doornikserijksweg). Meer bepaald in de Aubettestraat, Kwademeers, Yserbytdreef en Kreupelstraat.

De nieuwe afvalwaterriolen worden aangesloten op de bestaande riolering in de Doornikserijksweg en regenwaterriolen worden waar mogelijk aangesloten op grachten en beken. De Doornikserijksweg heeft reeds enkele jaren een gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater stroomt, via een Aquafin collector (= grote verzamelriool), naar het waterzuiveringsstation.

Door de uitvoering van dit project worden 150 inwoners extra aangesloten op de waterzuivering en worden de grachten in deze straten en de beken in de buurt (Keibeek en Ooievaarsnestbeek) een heel stuk properder.

Na de rioleringswerken dient het wegdek (=bovenbouw) hersteld te worden. De stad Kortrijk heeft aan de hand van de inbreng van bewoners en gebruikers van deze straten (via een online bevraging eind 2020) gekeken om de bovenbouw zo optimaal mogelijk her in te richten. We denken hierbij aan verkeersveiligheid, fietscomfort, (nog) groener maken van de straat , ontharden, waterinfiltratie, …

Hieronder vind je per straat de laatste versie van het ontwerpplan.

Timing 

De werken worden straat per straat aangepakt.

Kwademeers     23/05/2022 – 24/06/2022

Yserbytdreef      ​​​​27/06/2022 – 26/08/2022

Kreupelstraat    Eind augustus 2022 – eind oktober 2023

Aubettestraat    Begin november 2022 – midden maart 2023

Timing steeds onder voorbehoud weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden.

Vragen over deze werken?

Communicatie