Heraanleg Bellegemsestraat - Minder Hinder

De werken in de Bellegemsestraat en omgeving verlopen gefaseerd. Ze kunnen heel wat hinder veroorzaken. Verkeersstromen worden anders georganiseerd, bewoners worden geconfronteerd met werfverkeer, handelszaken zijn minder bereikbaar door de wegenwerken, .. .

Tijdens de uitvoering van de werken is de doelstelling om deze hinder zo veel mogelijk te beheersen en te minimaliseren. In elk stadium van de werken passen we specifieke minder hinder-maatregelen toe.

De voorziene omleidingsroutes zullen voor aanvang van de werken terug te vinden zijn op de website.

Bij de start van elke nieuwe fase wordt een infobrief verspreid of een infomoment georganiseerd voor de ruime omgeving van de werfzone.

Charter werftransport

Stad Kortrijk, Fedbeton, Fema, Bouwunie en Confederatie Bouw slaan de handen in elkaar om bij te dragen tot een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens de uitvoering van private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de stad Kortrijk.

Charter Werftransport  

Voor handelaars

Ernstige hinder door openbare werken is een bijzondere situatie waarbij een ondernemer zich moet aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dit kan een zware uitdaging zijn voor een kleine onderneming, maar kan evengoed een aanleiding zijn om de manier van werken tijdelijk of misschien wel blijvend te vernieuwen.

Minder hinder maatregelen voor ondernemers