Laptops of desktops voor kwetsbare personen

Via verschillende kanalen zamelt de stad toestellen in om die te kunnen herverdelen aan kwetsbare mensen, zowel jongeren als volwassenen.

Zo worden toestellen van de stad gerefurbished. Dit wil zeggen dat een gebruikte laptop, chromebook, … opnieuw gebruiksklaar wordt gemaakt. Daarnaast werkt de stad met enkele organisaties samen om gebruikte toestellen in te zamelen en te herverdelen.

Kortrijkzanen met een nood aan digitaal materiaal kunnen een aanvraag indienen in hun Digipunt, of vraag hulp aan je sociaal assistent. 

Onze partners

De hardware wordt onder meer ingezameld via team IT Kortrijk en Ondernemers voor een Warm België.

Binnen het Interregproject Lerende Euregio Scheldemond werd een computerhersteldienst opgezet om cursisten computeroperator uit het volwassenenonderwijs hands on te leren computers herstellen.

Dit gebeurde in de centra voor volwassenenonderwijs van MIRAS, CVO CREO en CVO Scala. Streekfonds West-Vlaanderen betaalde eventuele vervangonderdelen.

Dit initiatief werd gecoördineerd door Huis van Het Leren , die de verschillende partners samenbracht. Syntra West ondersteunde de vormgeving van deze hybride leeropdracht. 

Zelf hardware doneren?

Het doneren van hardware is een fantastische manier om bij te dragen aan ons initiatief. Jouw oude toestel kan een wereld van verschil maken voor kwetsbare gezinnen die het hard nodig hebben. 

Ik wil doneren