Internettarieven voor kwetsbare personen

Internettarieven voor kwetsbare personen

Korting op het internettarief

Er is in België nog geen automatisch toegekend sociaal tarief. Bepaalde groepen (o.a. mensen met een leefloon) komen hier wel voor in aanmerking. De aanvraag dient te gebeuren bij de telecomoperator. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure is terug te vinden op de webpagina van de Vlaamse Overheid.

Voor cliënten in actieve begeleiding bij OCMW Kortrijk is er een tegemoetkoming voor internetkosten mogelijk. Zij kunnen bij hun maatschappelijk werker terecht voor meer informatie en om een tegemoetkoming aan te vragen.
Verschillende operatoren werken aan mogelijkheden om een goedkoop internetabonnement beschikbaar te maken voor mensen met beperkte financiële middelen. Meer informatie over initiatieven voor betaalbaar internet vind je op deze website.

Wie niet in aanmerking komt voor bovenstaande initiatieven verwijzen we door naar de website bestetarief.be. Aan de hand van enkele parameters krijg je daar informatie over het meest geschikte internetabonnement voor je persoonlijke situatie.