Wout Maddens

Grote Markt 54
8500 Kortrijk
België

Wout Maddens

Schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten en 4de schepen

Wout Maddens

Bevoegdheden:

• Wonen

• Bouwen

• Huisvesting

• Sociale huisvesting

• Stadsvernieuwingsprojecten

• Stedenbouw

• Ruimtelijke Ordening

• Grondbeleid