Begraafplaats Hoog Kortrijk

Ambassadeur Baertlaan
8500 KORTRIJK
België

Begraafplaats Hoog Kortrijk

Begraafplaats Hoog Kortrijk

Bekijk op Google Maps

Extra informatie

NL 

Door haar ligging aan de rand van de stad lijkt de dodenakker niet op een traditioneel stedelijk kerkhof met smalle paden en graven, stenen en bomen, maar op een park dat naadloos overgaat in het groene landschap. De Italiaanse stedenbouwkundige Bernardo Secchi laat de in 2000 gerealiseerde begraafplaats ontrollen als een tapijt, waarbij het ceremoniegebouw zich ingraaft in de helling en twaalf plateaus of grafvelden die nauwkeurig de glooiing van het terrein volgen. Naast de terrassen is op een brede strook gravel een kleine boomgaard geplant waartussen eenvoudige columbaria in arduin staan opgesteld. In de vallei doet een gazon dienst als strooiweide.

Eveneens op de begraafplaats vind je het Onument Hoog Kortrijk, een monument om de vele slachtoffers van corona te herdenken, maar ook om stil te staan bij andere verlieservaringen.  Twee halve cirkels, opgebouwd uit 13 elementen in hoog gepolijst prefab beton, worden doorsneden door een natuurlijke gracht en een wilgenbosje. Het getal '13' verwijst naar de eerste dag van de COVID-19-lockdown op 13 maart 2020.

Meer info over de Onumenten in Vlaanderen

Vlakbij de begraafplaats vind je crematorium Uitzicht.

Meer info over crematorium Uitzicht

Studio Associato Secchi & Vigano

E

Cemetery
As a result of its location on the outskirts of the city, the last resting place of the dead does not look like a typical urban cemetery with narrow paths and graves, gravestones and trees, but more like a park which seamlessly transitions into the landscape. Italian urban developer Bernardo Scchi designed the cemetery, which was completed in 2000, to roll out like a carpet where the ceremonies building digs into the hill and 12 plateaus or burial areas closely follow the sloping lay of the land. Next to the terraces, on a wide strip of gravel, a small orchard has been planted and sober bluestone columbaria have been built alongside the trees. A green in the valley serves as a garden of rest for scattered ashes.

F

Cimetière
Du fait de sa situation aux abords de la ville, le champ des morts ne ressemble pas à un cimetière urbain traditionnel fait d'allées et de tombes étroites, de pierres et d'arbres, mais plutôt à un parc qui se fond discrètement dans le paysage de verdure. L'urbaniste italien, Bernardo Scchi, déroule le cimetière réalisé en 2000 comme un tapis où le bâtiment des cérémonies s'intègre dans la pente et les douze plateaux ou champs d'inhumation qui suivent avec précision l'inclinaison du terrain. A côté des terrasses, sur une large bande de gravier, on trouve un petit verger où sont agencés de simples columbariums en pierre de taille. Dans la vallée, le gazon fait office de prairie de dispersion des cendres.

D

Friedhof
Durch seine Lage am Stadtrand ähnelt der Friedhof nicht einem herkömmlichen städtischen Friedhof mit schmalen Wegen und Gräbern, Steinen und Bäumen, sondern einem Park, der nahtlos in die grüne Landschaft übergeht. Der italienische Stadtplaner Bernardo Secchi lässt den sich 2000 angelegten Friedhof wie einen Teppich ausrollen, wobei die Aussegnungshalle sich in das Gefälle und in zwölf Ebenen von Gräberfeldern einfügt, die genau der Neigung des Geländes folgen. Neben den Terrassen wurde auf einem breiten Kiesstreifen ein kleiner Obstgarten angepflanzt. Zwischen den Bäumen wurden einfache Kolumbarien aus Quadersteinen aufgestellt. Im Tal dient eine Rasenfläche als Aschenfeld.