De eerste fietszone van Vlaanderen

Vanaf vrijdag 28 juni is de fiets koning in het centrum van Kortrijk. De volledige binnenstad wordt dan samen met de bestaande voetgangerszone en de woonerven één grote fietszone van maar liefst 74 aaneengesloten straten waar de fietser hoofdgebruiker wordt. Dit wordt de eerste en grootste fietszone van het land. 

In de fietszone zijn auto’s welkom maar ze mogen de fietsers niet inhalen en rijden maximum 30 km per uur. Fietsers mogen de hele breedte van de weg (in een éénrichtingsstraat) of rijvak (in een tweerichtingsstraat) gebruiken. De twaalf toegangen naar de fietszone kregen rode vlakken en verkeersborden en de volledige oppervlakte is voorzien van niet minder dan 500 fietsemblemen om de weggebruikers attent te maken op de fietszone.

De fietszone is een belangrijk luik in het plan om van Kortrijk de meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen te maken.  Later komen er ook fietszones in een aantal deelgemeenten waaronder Marke, Heule, Heule-Watermolen en Bissegem.

De fietszone kan je herkennen aan de rode markeringen en fietslogo’s op de straat. Op de plaatsen waar je de fietszone binnenrijdt, staan signalisatieborden. Alle straten en locaties in de binnenstad blijven bereikbaar. De verkeerscirculatie wordt niet aangepast. Met de fietszone zet de stad in op meer fietsveiligheid, meer fietscomfort, een gezondere binnenstad en een hogere leefbaarheidsgraad door trager verkeer.

De verkeersregels 

De regels die nu al in de fietsstraten gelden, zijn ook van toepassing in de fietszones:

 Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten. In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de volledige rechterhelft van de rijbaan.

  Auto’s en andere motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar mogen de fietsers NIET inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur.

In het voetgangersgebied blijven de regels gelden zoals ze waren: alleen voetgangers hebben toegang tot het gebied en mogen de volledige breedte van de weg gebruiken. Deze uitzonderingen mogen wel het voetgangersgebied binnen: fietsers, voertuigen met doorgangskaart, om te laden en te lossen binnen de laad- en lostijden en taxi’s. Fietsers en andere voertuigen rijden stapvoets en geven voorrang aan de voetgangers. Spelen is toegelaten, parkeren is verboden.

In de zone woonerf geldt een maximumsnelheid van 20 km per uur. Voetgangers mogen de ganse breedte van de rijweg gebruiken, ook om te spelen. Voertuigen en fietsers passen zich aan en parkeren mag enkel op aangeduide parkeerstroken.