Eerste fietszone van Vlaanderen

Verkeer op het ritme van de fiets

Sinds de zomer van 2019 is de fiets koning in de binnenstad van Kortrijk. In de fietszone stroomt het verkeer op het ritme van de fiets. Vanaf maandag 13 juni wordt ook het centrum van Heule een fietszone en op 16 augustus volgt het centrum van Marke.

In de fietszone zijn auto’s welkom maar ze mogen de fietsers niet inhalen en rijden maximum 30 km per uur. Fietsers mogen de hele breedte van de weg (in een éénrichtingsstraat) of rijvak (in een tweerichtingsstraat) gebruiken. De fietszone kan je herkennen aan de rode markeringen en fietslogo’s op de straat. Op de plaatsen waar je de fietszone binnenrijdt, staan signalisatieborden.

Alle straten en locaties blijven bereikbaar. De verkeerscirculatie wordt niet aangepast. Met de fietszone zet de stad in op meer fietsveiligheid, meer fietscomfort, een gezondere binnenstad en een hogere leefbaarheidsgraad door trager verkeer. De fietszones zijn een belangrijk luik in het plan om van Kortrijk de meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen te maken.  Later komen er ook fietszones in Heule-Watermolen en Bissegem.

Fietszone binnenstad

De volledige binnenstad vormt samen met de bestaande voetgangerszone en de woonerven één grote fietszone van meer dan 75 aaneengesloten straten waar de fietser hoofdgebruiker wordt. Dit was de eerste en grootste fietszone van het land. 

Fietszones Heule en Marke

Het centrum van Heule is omgevormd tot een fietszone. Concreet gaat het om deze straten: 

 • Heulsekasteelstraat
 • Pastoriestraat
 • Mellestraat (tussen Koffiestraat en Heulsekasteelstraat)
 • Peperstraat (tussen Kortrijksestraat
 • en parking Kasteelpark)
 • Zeger van Heulestraat (tussen Lagedreef en Heuleplaats)
 • Stijn Streuvelslaan
 • Koffiestraat
 • Na de herinrichting van de Steenstraat komt daar nog het stuk tussen de R8 en de Heulsekasteelstraat bij.

Ook het centrum van Marke werd een fietszone rond Markeplaats. Deze straten zijn opgenomen:

 • Markekerkstraat (tussen Pastoor Vandommeledreef en Markeplaats)
 • Marktstraat (tussen Hemelrijkstraat en
 • Markeplaats)
 • Markeplaats
 • Kloosterstraat
 • Vagevuurstraat (tussen Halewainstraat en
 • Markeplaats)
 • Preshoekstraat (tussen Broeders
 • Van Dalestraat en Vagevuurstraat)
 • Van Belleghemdreef (tussen Broeders Van
 • Dalestraat en Markeplaats)

Je herkent de fietszones aan de signalisatieborden en de rode en witte markeringen op de weg.

De verkeersregels 

De regels die nu al in de fietsstraten gelden, zijn ook van toepassing in de fietszones:

 Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten. In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de volledige rechterhelft van de rijbaan.

  Auto’s en andere motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar mogen de fietsers NIET inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur.

In het voetgangersgebied blijven de regels gelden zoals ze waren: alleen voetgangers hebben toegang tot het gebied en mogen de volledige breedte van de weg gebruiken. Deze uitzonderingen mogen wel het voetgangersgebied binnen: fietsers, voertuigen met doorgangskaart, om te laden en te lossen binnen de laad- en lostijden en taxi’s. Fietsers en andere voertuigen rijden stapvoets en geven voorrang aan de voetgangers. Spelen is toegelaten, parkeren is verboden.

In de zone woonerf geldt een maximumsnelheid van 20 km per uur. Voetgangers mogen de ganse breedte van de rijweg gebruiken, ook om te spelen. Voertuigen en fietsers passen zich aan en parkeren mag enkel op aangeduide parkeerstroken.