De toekomst van het winkelwandelgebied 

De stad Kortrijk heeft veel ambities voor onze binnenstad. Naast de heraanleg van ons historisch hart en de verlaging van de Leieboorden maken we het winkelwandelgebied aantrekkelijker door te investeren in meer groen, ontmoeting en beleving.

Dit draagt bij om er alle seizoenen en alle dagen van de week van ’s morgens tot ’s avonds op een gezellige manier te verblijven. Kortrijk wil zo opnieuw trendsetter zijn, net als in 1962 toen we de eerste verkeersvrije winkelstraat van het land introduceerden.

Om dit te realiseren stelde de stad Kortrijk een ontwerpteam (51N4E, Common Ground en Plant & Houtgoed) samen die in samenwerking met stadsmedewerkers en ambassadeurs uit het winkelwandelgebied die toekomstplannen uitstippelen.

Ontwerp

In het ontwerp ligt de focus op onderstaande locaties.

  • Grote Kring: met de Love Chairs en een avontuurlijke speelzone voor kinderen wordt het een plekje om gezellig te keuvelen of te genieten van een kleinschalig evenement.
  • Ook de kop van de Veemarkt krijgt een opwaardering met speelelementen, sfeervolle verlichting, extra bomen, zitbanken én een prominentere plek voor de fontein 'De Dorstigen Laven'.
  • In de Wijngaardstraat en Lekkerbeetstraat zorgen gevelgroen, groenslingers en sfeerverlichting voor meer gezelligheid.
  • Het knooppunt Lange en Korte Steenstraat wordt een groene ontmoetingsruimte met zitbanken en zitblokjes voor kinderen.
  • De kop van de Voorstraat wordt maximaal onthard en vergroend.
  • Samen met winkelcentrum K in Kortrijk zoekt de stad een alternatief voor de fietsparking in de Sionstraat. In de plaats komt een aantrekkelijke groenzone met bloemenperken en zitelementen.

Naast deze 5 focuslocaties zetten we doorheen het winkelwandelgebied ook in op ontharding en vergroening.

  • Wintervaste planten aangevuld met seizoensgebonden, kleurrijke alternatieven.
  • Gezellige geveltuintjes doorheen het winkelwandelgebied. 
  • Waar gevels dit toelaten, planten we gevelgroen. In smalle straten kan dat gevelgroen horizontaal ‘oversteken’.
Winkelwandelgebied info

Groen - ontmoeting - beleving

1. AMBITIES

Waarom investeren in winkelwandelgebied?

De hele shoppingwereld onderging de voorbije jaren een ware metamorfose. De opgang van e-commerce en de coronacrisis joegen schokgolven doorheen het winkellandschap. Trendwatchers zweren bij beleving, lokaal winkelen en authenticiteit. De stad Kortrijk neemt alvast het heft in handen en zal de publieke ruimte een vernieuwde aanblik geven.

Drie krachtlijnen van het masterplan 

Vergroening 

Het masterplan wil stapstenen leggen naar de groene plekken aan de rand van het winkelwandelgebied. De Voorstraat, Grote Kring, Veemarkt en Wijngaardstraat, maar ook smallere straten zoals de Sionstraat bieden kansen voor groene beleving. Als je deze plekken aan elkaar rijgt, ontstaat er een groene route waar je kan bewegen, spelen en uitrusten. 

Ontmoeting

Kleine ontmoetingen dragen bij tot het geluksgevoel van mensen. Het masterplan voorziet interventies om dit soort spontane contacten mogelijk te maken: denk aan een lange tafel waaraan je kan picknicken of stadsstoelen die je zelf kan verplaatsen in de vergroende publieke ruimte.

Beleving

Van speeltoestellen voor jonge kinderen tot een partijtje schaak voor volwassenen. Spelelementen die alle leeftijden aanspreken, bieden een meerwaarde in het winkelwandelgebied. Het masterplan verweeft spel op de plekken waar er ruimte is en het veilig voelt. Daarbij investeren we in extra kleur en artistieke investeringen om een feelgood-sfeer te creëren.

VISIE: Slow Shopping

We introduceren een nieuw totaalconcept waarbij we ons laten inspireren op de 'slow'-trend.  Vandaag kennen we begrippen zoals 'slow cooking' en 'slow living'. Het staat voor een levensstijl waarbij mensen bewust vertragen, indrukken ten volle op zich laten afkomen en waar mensen kiezen voor kwaliteit én kwali'tijd'.  Dit slow-principe hanteren we bij het aantrekkelijker maken van ons winkelwandelgebied. Het is onze overtuiging dat bezoekers van het winkelwandelgebied meer willen dan louter een shopervaring. Om die reden kiezen we voor vergroening, ontmoeting en extra beleving.


2. PROJECTGEBIED

Winkelwandelgebied slow shopping

3. TIMING

Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, verlopen de werken gefaseerd. We voeren ze net na de soldenperiode uit. Aannemer Wegenbouw Ockier start op 5 februari en eindigt vier maanden later voor de zomerbraderie

Timing

Whatsapp-groep

Whatsapp-groep

Update werken april 2024

4. COMMUNICATIE

Heb je vragen over het winkelwandelgebied? Je kan terecht bij

Resultaten bevraging winkelwandelgebied

5. PARTICIPATIE

In een eerste fase organiseerden we, in samenwerking met lokale ondernemers, tijdelijke experimenten. Die gingen tijdens de zomerperiode van 2022 door op de Grote Kring, de Wijngaardstraat, de kop van de Veemarkt en het steegje tussen het Vandaleplein en de Korte Steenstraat. Het was een methode om enerzijds een draagvlak te creëren bij ondernemers, omwonenden en bezoekers. En anderzijds om na te gaan of bepaalde keuzes zinvol waren of niet. Het gaf het ontwerpteam de nodige inzichten om het winkelwandelgebied aantrekkelijk te maken.

In een tweede fase organiseerden we een bevraging naar hoe de mensen die experimenten beleefden. Deelnemers kregen de opdracht om, in volgorde van belangrijkheid, drie beelden te selecteren (ze kregen er tien voorgesteld). Een werkwijze die ons in staat stelde een idee te krijgen waar de mensen belang aan hechten. Ruim 878 personen namen deel aan de bevraging (www.kortrijkspreekt.be).  

Dit zijn de resultaten