Voiture & Wijkacties

Het wijkteam wil ontmoeting tussen buurtbewoners stimuleren. Uiteraard kan je voor ontmoeting in onze huizen terecht, maar er zijn ook andere plaatsen waar de buurtbewoners samenkomen. Het wijkteam organiseert regelmatig ontmoetingsmomenten op pleintjes of op straten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een rommelmarkt, een buurtaperitief of een project. Op deze momenten kan je op een ongewongen, fijne manier in contact komen met andere buurtbewoners en het wijkteam.

 
DEZE ZOMER TREKKEN WE OPNIEUW DE WIJKEN IN. HOU ONZE PAGINA IN DE GATEN.