ABC Cirkel

De ABC-Cirkel is een initiatief voor anderstalige kinderen in het eerste en tweede leerjaar die wonen en/of naar school gaan in de wijk Overleie én moeite hebben met school/huiswerk door de taal. Wie in het 2de leerjaar aansloot bij de ABC-cirkel kan in het 3de leerjaar aansluiten indien er nog plaats is. De ABC-cirkel is dus een naschoolse ondersteuning op vrijwillige basis.Wat doen we in de ABC-Cirkel ?

De kinderen krijgen een drankje en tussendoortje. Daarna is er een kringgesprek met taalspel en maken we huiswerk. Na het huiswerk is er nog een taalspel, tekenmoment of het bekijken van kinderboeken.

Wanneer? Elke maandag en dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur. Niet tijdens de schoolvakanties.

Waar? Wijkcentrum Overleie, Overleiestraat 45 Kortrijk.

Kostprijs ? Gratis.

Inschrijven? Contacteer vrijwilliger Elisabeth op 0491 55 03 95 en maak een afspraak.

Praktisch van en naar school? 

Afhalen aan de schoolpoort doet onze vrijwilliger met toelating in tweevoud (voor Schooldirectie en OCMW). Kinderen staan om 16 uur klaar aan de schoolpoort van Sint-Amandsbasisschool Noord daarna gaan we naar Basisschool De Sprong. De leerling die te laat komt aan de schoolpoort blijft in de betalende naschoolse opvang van de school op kosten van de ouders.

Ouders die zelf hun kind willen afzetten aan Wijkcentrum Overleie kunnen dit doen tegen 16.15 uur aan de infobalie van het Wijkcentrum.

Ophalen na de ABC-Cirkel? 

Ouders halen hun kind(eren) af tussen 17.15 en 17.30 uur. Ofwel gaat het kind altijd zelfstandig naar huis. Wijkcentrum Overleie sluit de poort om 17.30 uur. Ben je te laat, verwittig dan via 0491 55 03 95.

Kindje ziek of afwezig?

Kindje afwezig bij de ABC-Cirkel? Regelmatige aanwezigheid op beide dagen is wenselijk. Bij ziekte of afwezigheid dien je de vrijwilliger Elisabeth te verwittigen.  Periodieke afwezigheid dient men op voorhand af te spreken met de vrijwilliger Elisabeth (0491 55 03 95).

Het hele jaar door aansluiten?

Opstart is in het begin van het schooljaar. Indien er een nieuwe aanvraag is in het lopende jaar bekijken we wat mogelijk is (afhankelijk van capaciteit/nood).

sfeerbeeld

abc_cirkel_overleie