Wijkcomposteren

Composteren van groenten en fruit kan de inhoud van je huisvuilzak verminderen. Heb je fruit- of groenteafval en beschik je zelf niet over de mogelijkheid om dit te composteren? De stad Kortrijk heeft 2 wijkcompostpaviljoenen op haar grondgebied: eentje in het Astridpark en eentje aan de Drie Hofsteden (Van Raemdonckpark). Iedereen kan er terecht met keukenafval. Een compostmeester helpt je graag bij het ledigen van je keukenemmertje. 

Tuinafval kan je niet kwijt in onze wijkcompostpaviljoenen. Dat afval kan je wel naar de groenkar brengen.

Groenkar en mobiel recyclagepunt | Kortrijk

Openingsuren

Drie hofsteden: Minister De Taeyelaan aan de Bildings: 

Dinsdag: 13u30 - 15u   Vrijdag: 16u - 17u30

Astridpark: Meensestraat rechtover huisnummer 41:

Dinsdag: 16u - 17u30   Vrijdag: 13u30 - 15u