Wijkcomposteren

Composteren van groenten en fruit kan de inhoud van de huisvuilzak nog verder verminderen. Heb je groenten- of fruitafval en beschik je zelf niet over de mogelijkheid om dit te composteren? De stad Kortrijk heeft 2 wijkcompostpaviljoenen op haar grondgebied: eentje in het Astridpark en eentje aan de Drie Hofsteden (Van Raemdonckpark). Iedereen kan er terecht met zijn/haar keukenafval. Een compostmeester helpt je graag bij het ledigen van je keukenemmertje. 

Tuinafval kan je niet kwijt in onze wijkcompostpaviljoenen. Dat afval kan je wel naar de groenkar brengen.

Groenkar en mobiel recyclagepunt | Kortrijk

 

Openingsuren

Drie hofsteden (Minister De Taeyelaan aan de buildings)

Dinsdag: 13u30 - 15u   Vrijdag: 16u - 17u30

 

Astridpark (Meensestraat rechtover huisnummer 41)

Dinsdag: 16u - 17u30   Vrijdag: 13u30 - 15u