Wat moet gebeuren met buitenlandse documenten - legalisatie en apostille

Bepaalde buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van een legalisatie of een apostille. Dit is nodig om de geldigheid van het document te bewijzen. Welke je nodig hebt, is afhankelijk van het land waarvan de documenten afkomstig zijn.

De procedure verschilt naargelang het om een legalisatie of om een apostille gaat:

  • procedure legalisatie: het document moet achtereenvolgens, en in die volgorde, gelegaliseerd worden door: het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van herkomst en de Belgische ambassade in het land van herkomst.
  • procedure apostille: deze verschilt van land tot land, informeer je hierover bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of raadpleeg de website.

Meer informatie over legalisaties en apostilles

Buitenlandse documenten, moeten vanuit de taal waarin ze opgesteld zijn, vertaald worden naar het Nederlands door een Belgisch beëdigd vertaler.
Hiervoor kan je het Nationaal Register contacteren om na te gaan welke beëdigde vertalers de vertaling kunnen uitvoeren.