Cultuurbeleid

In 2021 maakte het Kortrijks Kunstenoverleg en de stad Kortrijk een nieuwe transitieoefening voor de kunsten in Kortrijk, met het perspectief op 2040.

  • Waar willen we naartoe met stad en regio?
  • Hoe kunnen de kunsten hieraan een betekenisvolle bijdrage leveren?
  • Welke stappen moeten we met zijn allen zetten?

In deze Landschapstekening maakt het Kortrijks Kunstenoverleg, samen met een brede groep van professionals en liefhebbers met een hart en engagement voor de kunsten, een stand van zaken op van het kunstenlandschap in stad en regio Kortrijk. Maar er ontstaat vooral ook een gedeeld toekomstperspectief op de langere termijn.

Landschapstekening Kunsten