Cultuurraad-Verenigingsplatform

Omschrijving

De Cultuurraad-Verenigingsplatform groepeert alle culturele en socio-culturele verenigingen in Kortrijk. Dat zijn er momenteel ongeveer 350.
Het is een platform dat de belangen van de culturele en socio-culturele verenigingen behartigt en het stedelijke beleid met betrekking tot het verenigingsleven adviseert.

De leden van de Cultuurraad-Verenigingsplatform worden jaarlijks uitgenodigd naar een algemene vergadering. Naargelang de plaats van de zetel van de vereniging zijn ze ook uitgenodigd naar een culturele werkgroep in één van de deelgemeenten of in het stadscentrum.

Als je lid bent van het Verenigingsplatform, dan beschouwt de stad je als een stedelijk erkende vereniging.

Dit betekent o.a. dat je:

 • opgenomen bent in de adressenbestanden en op die manier alle info naar en over het verenigingsleven ontvangt
 • aan de gunstigste tarieven kan gebruik maken van de beschikbare stedelijke infrastructuur en logistieke ondersteuning

Voorwaarden

 • een actieve culturele en/of socio-culturele werking aantonen binnen het grondgebied van Kortrijk. Dit blijkt o.a. uit:
  - de samenstelling van de leden en bestuur van de vereniging die hoofdzakelijk uit Kortrijkzanen bestaat
  - het doel van de vereniging
  - de activiteiten die de vereniging organiseert
 • de zetel van de afvaardigende organisatie, vereniging of instelling moet in Kortrijk gevestigd zijn
 • aantonen dat je effectief een vereniging bent en bvb. niet een vriendengroep, familie, bedrijfje...

Aanvragen

wie?
Culturele en socio-culturele verenigingen

wanneer?
Je kan op eender welk moment een aanvraag indienen.

hoe?
Regel je aanvraag online

Verder verloop

De raad van bestuur Cultuurraad-Verenigingsplatform bespreekt de aanvraag.

Meedelen beslissing

De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.