Unieke verlaagde tuin aan de Leie

Vernieuwing Dolfijn-, Kasteel- en Reepkaai

De Dolfijnkaai-Kasteelkaai krijgt eenzelfde sfeer en kwaliteit als de reeds verlaagde Leieboorden. Door ook hier te kiezen voor éénrichtingsverkeer voor de wagen, ontstaat meer ruimte voor groen, terrassen en verblijfsruimte. Met de heraanleg zetten we volop in op groen en ontharden. Zo krijgt de Kasteelkaai een verlaagde tuin van 1.000 m² groot. Er ontstaat een unieke publieke ruimte dicht bij het water én met zicht op de pleziervaartboten aan de overzijde. Rondom de tuin leggen we trappen en zitelementen aan waar je kan genieten van de zon. Wie wil, kan de koelte onder de bomen opzoeken. Voor de kleinsten voorzien we speelelementen. Op de Dolfijnkaai-Kasteelkaai is er heel wat ruimte voor gezellige terrasjes.  

Bekijk de infobrochure Het ontwerp Historiek Nutswerken Eigenlijke werken 

Mobiliteit

Bij de heraanleg van de kades als woonerf ontstaat maximaal ruimte voor voetgangers en fietsers. De Dolfijnkaai-Kasteelkaai wordt éénrichtingsverkeer (richting Leiestraat) voor wagens. Ook de Handelskaai krijgt bij heraanleg éénrichtingsverkeer (richting Noordbrug) voor wagens. In de omliggende straten blijft de situatie ongewijzigd. Zo blijven woningen en handelszaken bereikbaar. 

De behouden parkeerplaatsen zijn gericht op de nabije handelszaken (kortparkeren) en bewoners. Langparkeren wordt doorverwezen naar de (ondergrondse) stedelijke parkings. 

Pleziervaart

Op de Oude Leie zetten de stad Kortrijk, samen met De Vlaamse Waterweg nv, in op de groeiende vraag vanuit de pleziervaart. Aan de achterzijde van de Broeltorens blijft ruimte voor woonboten en langverblijf. Tussen de Leie- en Kasteelbrug worden nieuwe pontons aangelegd voor bootverhuur, kajaks, suppen, en het aanmeren van kleine motorboten voor dagrecreatie. Aan de handelskaai komt een passentenhaven met ruimte voor boten van 10 tot 15 meter. Deze grotere boten - ook wel mobilhomes op het water genoemd - vormen een groeiende toeristische markt waarbij bezoekers verschillende steden in Vlaanderen en Noord-Frankrijk aandoen. 

Logo De Vlaamse Waterweg nv