Verkiezingen: aanvraag en aflevering van volmacht

01 februari 202408 juni 2024

Als je op de verkiezingsdag niet zelf kan stemmen, kan je iemand in jouw plaats een stem laten uitbrengen. In tegenstelling tot de vorige verkiezingen moet er geen attest meer bij de volmacht gevoegd worden, maar wordt er op volmachtformulier zelf geattesteerd. 

Personen die een volmacht geven omwille van verblijf in het buitenland zonder bewijsstukken (vakantie) en omwille van een activiteit als zelfstandige zullen wel nog een verklaring op eer moeten ondertekenen

De volmachtdrager zal eerst in zijn eigen bureau moeten stemmen en vervolgens in het bureau van de volmachtgever. Deze maatregel werd ingevoerd om fraude te bestrijden.

Wanneer kan je een volmacht geven?

Reden  Wat heb je nodig? Moet je langskomen op het stadhuis?
Ziekte of handicap Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de arts is opgenomen.  Neen
Beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland) Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de werkgever is opgenomen.  Neen
Zelfstandige activiteit  Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de dienst Burgerzaken (die dit kan middel van een verklaring op eer) is opgenomen.  Je kan het  volledig ingevulde en ondertekende volmachtformulier samen met de de volledig ingevulde en ondertekende verklaring op eer bezorgen aan de onthaalbalie van het stadhuis na het maken van een afspraak.  Het volmachtformulier wordt vervolgens ondertekend en terugbezorgd. 
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...) Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de betrokken instelling is opgenomen.  Neen
Geloofsovertuiging Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de organisator van de religieuze activiteit is opgenomen.  Neen
Studieredenen Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de onderwijsinstelling is opgenomen.  Neen
Verblijf in het buitenland Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de de dienst Burgerzaken (die dit kan doormiddel van voorgelegde bewijsstukken of een verklaring op eer) is opgenomen.  Je kan het  volledig ingevulde en ondertekende volmachtformulier samen met de de volledig ingevulde en ondertekende verklaring op eer bezorgen aan de onthaalbalie van het stadhuis na het maken van een afspraak.  Het volmachtformulier wordt vervolgens ondertekend en terugbezorgd.

Voor een reis naar het buitenland moet je je persoonlijk aanmelden in het stadhuis vóór 8 juni 2024 met de nodige bewijsstukken of om een verklaring op eer te ondertekenen.

Elke kiezer kan een volmacht geven.

Elke kiezer kan één volmacht ontvangen.

Voor wie / voorwaarden

Je vult het volmachtformulier in.

Je geeft het volmachtformulier en bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen aan de volmachtdrager.

De volmachtdrager stemt eerst in zijn eigen stembureau voor zichzelf, later stemt hij in het stembureau van de volmachtgever

De volmachtdrager heeft bij:

  • Eigen stembrief
  • Zijn identiteitskaart
  • Stembrief van de volmachtgever
  • Volmacht 

Documenten

Volmachtformulier Belgische kiezers

Volmachtformulier kiezers uit een EU lidstaat

Kostprijs

Gratis